Olgu täpsustatud, et tegevusloata pank võib laene väljastada, sellega Ühistupank seadust ei riku. Tegevusloata ei või aga hoiuseid kaasata, mida seal ka ei tehta. Küsisime aga pangajuhilt Ülle Mathiesenilt, kas uus taotlus on sisse antud, kuna uus linnavalitsus - ilma kohtu all oleva Savisaareta - on ju moodustatud?

Mathiesen vastas, et loodetavasti saavad nad tõepoolest tegevusloa taotluse nüüd, muutustega linnavalitsuses, lõpule viia. "Kohtuistung on määratud uue aasta märtsikuusse," kommenteeris Mathiesen napilt.

Kuigi Tallinna linn on kulutanud panga loomisele üle 5 miljoni euro avalikku ehk maksumaksja raha ning on plaaninud sinna lähiaastatel lisada veel 4,2 miljonit, ei pidanud pangajuht Mathiesen siiski ajakirjandusele panga praegusest tegevusest aru andmist vajalikuks. "Tegevusloa taotlemise, kohtuvaidluse ning praeguse tegevusega seotud detaile ei soovi me ajakirjanduse vahendusel arutada."

Kas aga finantsinspektsioonil leidub nüüd veel põhjusi, miks mitte Ühistupangale lubasid anda?

"Ühistupangal on võimalus esitada uus tegevusloa taotlus uueks menetluseks ning enne võimaliku menetluse lõppu me hinnanguid võimalike tulemuste kohta anda ei saa," jäi FI esindaja Lii Müürisepp samuti napisõnaliseks.

Aprillis, kui finantsinspektsioon tegevusloas keeldus, põhjendas oma otsust asjaoluga, et nad ei saa piisavalt hinnata Tallinna linna usaldusväärsust panga ühe asutajana, kui nad ei saa lisainfot Egar Savisaare kohta.

"Krediidiasutuse tegevusloa menetluse üks osa on olulist osalust omavate isikute nõuetele vastavuse kontroll. Eesti Ühistupangas oli kapitali kaudu oluline osalus Tallinna linnal ja isiku nõuetele vastavuse hindamiseks küsis finantsinspektsioon taotlejalt korduvalt informatsiooni, muu hulgas Tallinna linnapea Edgar Savisaare kohta," selgitas selle aasta aprillis FI juht Kilvar Kesler. "Samuti oleme palunud esitada Tallinna linnavolikogu esimehele Kalev Kallole ja linnapea Edgar Savisaarele kriminaalasjas esitatud süüdistusaktid. Nimetatud infot ei ole finantsinspektsioonile esitatud. Finantsinspektsioonil ei ole võimalik veenduda taotlejas olulist osalust omava Tallinna linna nõuetelevastavuses, kui hindamiseks puudub oluline informatsioon."

Ühistupangal on 161 eraisikust ja juriidilisest isikust liiget. Nende hulgas on Tallinna linn, Tartu Tarbijate Kooperatiiv, Mainor, Estiko, E-Piim Tootmine, Endover Kinnisvara, Silikaat Grupp, Saidafarm, Fund Ehitus ja Seven Oil. Samuti olid asutajaliikmeteks Põlvamaa, Kambja, Maaelu Edendamise ja Kehtna hoiu-laenuühistud, EELK Varahaldus ning mitmed väiksemad ettevõtted.