Tulude kasv tulenes enim parvlaevaliikluse opereerimisest, mis on lisandunud uus ärivaldkond. Ärikasum kasvas 0,6 miljoni euro ehk 1,4% võrra 39,9 miljoni euroni. Puhaskasumiks oli 26,8 miljonit eurot, mis oli 3,5 miljonit eurot vähem aasta varasema perioodi näitajast, tulenevalt dividendide tulumaksukulu ja finantskulu kasvust vastavalt 3,3 ja 1,0 miljoni euro võrra. Dividendide tulumaksukulu kasvas seoses väljakuulutatud dividendide suurenemisega ning finantskulu seoses ehitatud reisiparvlaevade valmimisega, millele eelnenud ehituseaegse perioodi intressikulu kapitaliseeriti.

Kaubamaht vähenes

ASi Tallinna Sadam üheksa kuu kaubamaht oli 14,3 miljonit tonni ning reisijate arv 8,22 miljonit, kontserni tulud suurenesid eelkõige tulenevalt parvlaevaliikluse opereerimise kui uue äri lisandumisest.

2017. aasta üheksa kuu kokkuvõttes liikus läbi ASi Tallinna Sadam sadamate 14,3 miljonit tonni kaupa, mis oli võrreldes eelmise aasta sama

perioodiga 1,4 miljoni tonni ehk 9% võrra väiksem tulemus. Vähenemine toimus vedellasti mõjul, samas kui kõigi teiste lastiliikide mahud mõnevõrra kasvasid.

Reisijate arv kasvas

Üheksa kuuga kasvas teenindatud reisijate arv eelmise aastaga võrreldes 340 000 inimese ehk 4,3% võrra 8,22 miljoni reisijani. Eelkõige kasvas reisijate arv Tallinn-Helsingi liinil, kuid ka kruiisireisijate osas ja Tallinn-Stockholm liinil. Reisijate arv ei sisalda tütarettevõtja OÜ TS Laevad poolt mandri ja suursaarte vahelistel reisiparvlaevaliinidel teenindatud reisijaid, kuna nende arvust ei sõltu ettevõtja tulu.

ASi Tallinna Sadam kontserni kuuluvad lisaks emaettevõtjale veel tütarettevõtjad OÜ TS Energia, OÜ TS Shipping ja OÜ TS Laevad ning ühisettevõtja AS Green Marine.