Suurematest üksustest teenis pank 1,2 ja varahaldus 0,7 miljonit eurot. Grupi aktsionäride osa kasumist moodustas 1,6 miljonit eurot.

„Oktoobri tulemusi iseloomustasid kasvavad ärimahud, nii grupi laenuportfell kui ka fondide maht kasvasid 17 miljoni euro võrra. Hoiuste maht oodatult vähenes, olles tingitud maksevahendajate keskmisest suuremast kontojäägi kõikumisest. Maksevahendajaid arvestamata oleksid hoiused kasvanud 25 miljoni euro võrra,” kommenteeris tulemusi LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu. “Kuu jooksul suurenes LHV Panga klientide arv 1900 võrra, sellest videotuvastuse kaudu avati ligikaudu 100 kliendilepingut. LHV Varahaldus jätkas Eesti investeeringute tegemist, kuu jooksul investeeriti Coop Panga ja Tartu linna võlakirjadesse. Oktoobri puhaskasumiks kujunes 1,8 miljonit eurot, kasumit mõjutas negatiivselt valuutakursside ümberhindlus summas 0,2 miljonit eurot.“