KEN- klastri tegevus sai alguse MTÜst Eesti Green Building Council (GBC), mis on edendanud ja toetanud kvaliteeti ning jätkusuutlikkust kinnisvara- ja taastuvenergiatööstuses juba üle viie aasta. Nii nagu GBC omab partnerettevõtteid ligi sajas riigis üle maailma, on ka KEN-klaster pühendunud oma partnerite äritegevuse arendamisele nii kodumaal kui ka välisturgudel, seda just jätkusuutliku ehitamise ja energeetika valdkonnas mitmete tegevuste kaudu.

Lühikese ajaga on KEN klaster Eesti partnerettevõtete jaoks konkurentsieelise loomisel saavutanud selget edu.

Praeguseks on läbi KEN klastri partneritele tutvustatud 130 miljoni koguväärtuses arendusprojekte, mis hõlmavad jätkusuutliku ehituse kogu arendustsüklit. Liikmeks olevad ettevõtted - kinnisvaraarenduse ja taastuvenergia ala liidrid - ei pruugi küll teenida nimetatud summat täismahus, kuid võimalused on antud ja uks on avatud. Seejuures hõlmavad KEN klastri sihtturud Norrat, Rootsit, Soomet ja järjest enam arenevad ärikontaktid ka Leedus ja Lätis. Näiteks Riias töötavad klastriliikmed mõnede suurimate projektidega nagu Place 11, Origo ostukeskus ja Jauna Teika arendused.

KEN-klastri eesmärk on pakkuda teenuste ja toodete lahendusi terve väärtusahela vältel vastavalt turu vajadustele ja kombineeritud kujul. Seetõttu arendatakse edasi unikaalseid ICT tehnoloogiaid nagu Smart.Connect ja Build.IT.Smart. Need lahendused lisavad vastavale turuplatvormile suurt väärtust tuues kaasa konkurentsieeliseid liikmeile.
Pikaajalisem plaan on aga ehitada üles eraldi Eesti bränd, mis põhineb jätkusuutlikul kinnisvaral ja taastuval energial.

Klaster pakub partneritele mitmeid kasutegureid, näiteks ühisturunduse ja tootearendus kulusid on 50% ulatuses võimalik katta EAS-i toetuse alusel.
KEN-klastri tegevus on saanud EAS-i toetuse kogusummas 297 500 eurot , mida finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.