Euroopa Keskpanga nõukogu liige Sabine Lautenschlager ütles, et selle aasta pankade hävimise juhtumid näitasid, et vaja on pangamoratooriumi vahendit, et saaks ajutiselt külmutada pankade kohustusi saamaks rohkem aega kriitiliste otsuste langetamiseks.

Tema kommentaar tuli ajal kui Brüsseli otsustajad arutavad kuidas luua selliseid meetmeid vaid päevad pärast seda kui Euroopa Keskpank kutsus ametlikult üles lubama õigust kehtestada pankadele hoiuste väljamaksmise peatamist ehk moratooriumi.

„Kui meil on pikk erandite nimekiri ja moratoorium ei tööta, siis ma ei vaja moratooriumit kui vahendit,” ütles teisipäeval Frankfurdis Lautenschlager. „Siis me seda ei kasuta.”

Euroopa liidu liikemsriigid on valmis teemal arutlema, selgub 6. novembri dokumentidest pankade hävimise eelnõu kohta, mille pakkus välja Euroopa Keskpank. Selle kohaselt peavad võimud saama õiguse piirata pankadest klientide raha väljavõttu osana meetmetest kui pank on maksejõuetu või tõenäoliselt muutumas maksejõuetuks.

Tuleb kehtestada õigus keelata kliendihoiuste väljamaksed, seisab dokumendis. „Võimud peavad ettevaatlikult hindama võimalust laiendada hoiuste väljavõttu piiranguid hoiusegarantiiga hoiustele, eriti kui need kuuluvad eraisikutele, väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele juhul kui see häiriks oluliselt finantsturgude funktsioneerimist,” kirjutas Bloomberg.

Euroopa Komisjoni ettepanku kohaselt saavad pangandusjärelevalveorganid õiguse kehtestada viiepäevane keeld maksete teostamiseks pankades, selgub Bloombergi ajakirjanike nähtud dokumentidest, kuigi nii pankade huvigrupid kui Briti keskpank on hoiatanud, et see lööb finantsstabiilsust. See kehtestataks ainult neile pankadele, kelle puhul on leitud, et need muutuvad maksejõuetuks.

Euroopa Liidu liikmesriikidele jääks õigus keelduda eelnevast hoiuste külmutamisest. Eesti valitsuse koostatud dokumendi kohaselt eemaldatakse see võimalus.

„Moratoorium tuleb kehtestada väga laiaulatuslikult või sellel puudub mõte,” ütles Euroopa Liidu pankade likvideerimise asutuse juht Elke König. „Juhul kui ei saa külmutada kõiki hoiuseid, pole sellel eriti mõtet.”

Moratooriumi kehtestamine oleks keeruline seoses riskide maandamiseks mõeldud tuletistehingutega. Selline moratoorium viiks pangaga tehingu sõlminud kliendi maksejõuetuseni.

Euroopa Komisjoni 8. novembril avaldatud arvamuse kohaselt tuleks likvideerimiseelset moratooriumi kasutada krediidiasutuse bilansi halvenemise vältimiseks, et järelvalvajad saaks viia lõpuni panga elujõulisuse hinnangu.

Eesti väljapakutu kohaselt peaks moratooriumi kehtestamise periood olema võimalikult lühike ja ei tohiks ületada viit päeva.

Euroopa Liidu liikmesriigid peavad selles küsimuses alles leidma ühisarvamuse ja siis tuleb leida sellele toetud Euroopa parlamendis. Eesti eesistumise pressiesindaja keeldus dokumendi kommenteerimisest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid