Täna avaldatud uuring näitab, et ettevõtluse õpetamine koolides on ülioluline, kuid alla 100 tunni õpet ei avalda noorte teadmistele ja valikutele mingit mõju. “Olulise uuringu järeldusena selgub, et õpilasfirmade programmi mõju on märgatav vaid siis, kui õpilased tegelevad sellega vähemalt 100 tundi. Väiksem koormus võrdub mitteõppimisega. Aktiivsed osalejad on positiivselt meelestatud oma ettevõtte loomise osas ning suudavad oma mõtteid ja tegevusi paremini igapäevaelus rakendada,” ütles uuringu avalikustamisel JA Euroopa tegevjuht Caroline Jenner.

Jenner lisas, et nendes riikides, kus õppekavas on leitud ettevõtlusprogrammile oma koht, on teadmiste levik ja rakendamine märgatavalt kiirem. “Eesti on Euroopa riikidest üks edumeelsemaid programmi rakendajaid. Üheks edu võtmeks on ka ettevõtjate kaasamine programmi ning selle väärtustamine koolijuhtide ja riigi poolt.”

JA Eesti direktor Epp Vodja tõdes, et Eesti koolid on avatud ettevõtlusõppe rakendamisele. ”Nii õpetajad, lapsevanemad kui ka õpilased on üksmeelselt päri, et ettevõtlus ja õpilasfirmade programm on ülioluline osa õppekavast, kuid puudu jääb eelkõige rahalistest vahenditest ja ettevõtlusteema sidumisest teiste õpitavate ainetega,” märkis JA Eesti direktor.

“Eesti õpetajatelt laekunud tagasiside näitab, et parem integreeritus kogu õppekavaga aitaks ettevõtluse õpetamist ja omandamist oluliselt tulemuslikumaks muuta. Lisaks Eestile toovad õpetajad ka teistest riikidest välja, et riik peaks leidma võimaluse ettevõtlusõpetajate koolitamiseks kõrgkoolides,” ütles Epp Vodja. “Õpetaja entusiasm ja teadmised on otsustava tähtsusega programmi elluviimisel.”

“Õpetajate eeskuju, õppe põhjalikkus ning praktiliste oskuste lihvimine on juba väga positiivseid tulemusi näidanud. Eesti parim õpilasfirma 2017 Festera sai hakkama hiilgava esinemisega ning Euroopa parimaks õpilasfirmaks kuulutati just eestimaiste noorte ettevõtmine,” rääkis Vodja.

Uuring viidi läbi Junior Achievement Euroopa tellimusel aastatel 2015-2017 kokku viies riigis - Eesti, Belgia, Läti, Soome, Itaalia. Eestist osalesid uuringus Tallinna 21. Kool, Võru Gümnaasium, Kuressaare Ametikool ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus.

Uuringu viis läbi ENRI (Eastern Norway Research Institute) projekti Innovation Cluster for Entrepreneurship Education (ICEE) raames, mille tulemused avalikustati tänasel Tallinnas toimuval ettevõtlushariduse konverentsil.