Leedu piimatööstus taotles kohtult tähise Piknikupulgad kasutamise keelamist juustu, juustutoodete ja juustupulkade osas ja selle tähise tulevikus kasutamisest hoidumiseks kohustamiseks ning 1000 euro mahus teadliku rikkuja teenitud tulu väljamõistmist.

Leedu firmale kuuluvad registreeritud kaubamärgid Pik-Nik+kuju ja Pik-Nik KIDS+ kuju ning nende arvates rikuvad Estoveri tooted Piknikupulgad ja Hiirte juustu piknikupulgad nende kaubamärgiõigusi.

Kohus leidis, et ei pea tuvastama, kas Pik-Nik sõnamärgina on hageja üldtuntud kaubamärk või mitte, kuna kohtu arvates puudub Leedu firma kaubamärkide ning Estoveri poolt kasutatava tähise sarnasus. Seetõttu ei riku tähise Piknikupulgad kasutamine Žemaitijos Pienase kui kaubamärgi omaniku õigusi.

Žemaitijos Pienas peab maksma Estoveri kasuks menetluskulude katteks 3350 eurot.

Maakohtu otsuse võib ringkonnakohtusse 30 päeva jooksul edasi kaevata.