Ajujahi ellukutsuja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EASi) juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul on konkursile esitatud ideede tase muutunud aasta-aastalt aina paremaks. „Järgmisesse vooru pääsenud ideed on küpsed ja paljud neist juba kasutusvalmis tooted ning teenused," lausus Ivask. „Hea meel selle üle, et mitmed möödunud aastal osalenud meeskonnad otsustasid oma ideega osaleda ka sel aastal ning mitu neist pääses kolmekümne parema sekka. Esile saab tuua ka seda, et konkursil osales mitu ideed, mis panustavad e-riigi arengusse - Mullaproovi rakendus teeb põllumeestel mullaproovide raportite esitamise lihtsamaks ja FoodDocs on tulevikus toidutöötlejatele enesekontrolliplaani koostamisel asendamatuks abiliseks," lisas ta.

SEB Balti divisjoni strateegia valdkonna juht Andra Altoa avaldas head meelt selle üle, et mitmed ideed lahendavad sotsiaalseid ja ühiskonnas tundlikke kitsaskohti. Edasipääsenute hulgas olid tugevad rahvusvahelised meeskonnad, kus olid hästi põimitud professionaalsed teadmised ning teadus-arendustöö. „Sotsiaalse ettevõtluse ideed lahendasid reaalseid ja ühiskonnas tähelepanu vajavaid probleeme. Ajujahi arenguprogrammi pääses neli sotsiaalse ettevõtluse ideed - CareMate, HopeHolders, Makerlabi inseneeriakomplektid ja Triumf Gamification, mis kõik keskenduvad erinevatele ühiskondlikele probleemidele ja sihtgruppidele," rääkis Altoa. CareMate viib kokku erivajadustega inimesed hooldajatega, HopeHolders on veebikeskkond, kus on võimalik leida kiiret abi inimestel, kel on elus raske moment või tupikseis, Makerlabi inseneeriakomplektid arendavad koolinoorte praktilisi oskusi kasutusvalmis ehituskomplektide abil ja Triumf Gamification pakub vähihaigetele lastele psühholoogilist tuge mängurakenduse kaudu, kus lapsed saavad kehastuda superkangelasteks.

Elisa tooteturunduse osakonna juht Mailiis Ploomann rääkis, et žürii pidas idee kõrval oluliseks ka meeskonda selle taga. „Idee võib ajas muutuda, kuid jätkusuutlikkuse tagab toimiv meeskond. Elisa alustas eelmisel aastal koostööd Ajujahil osalenud Mindtitani projektiga MARKUS. Kuigi nende idee muutus palju, jätkub meie koostöö tänaseni just nende tugeva meeskonna tõttu. Kõik kolmkümmend edasipääsenud meeskonda olid juba väga hästi sissetöötatud tiimid, kelle vahel läheb konkurents võidu nimel kindlasti tihedaks," ütles Ploomann.

Edasipääsenud ideedest pärineb 9 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, 7 tööstuse ja disaini, 4 sotsiaalse ettevõtluse, 6 energeetika ja keskkonna, 2 loomemajanduse, 1 tervise ja biomeditsiini ning 1 turismi ja teenusmajanduse valdkonnast.

Eesti suurima äriideede konkursi ellukutsuja on EAS, partner SEB ja suurtoetaja Elisa. Lisaks toetavad Ajujahti Elering, Levira, Tehnopol, advokaadibüroo Triniti, Ülemiste City, Harku vald, Hiiu vald, Pärnu linn, Saue vald, Tallinna linn, Tartu linn, Viimsi vald ja Võrumaa Omavalitsuste Liit. Ajujahi elluviimist rahastab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

ENERGEETIKA JA KESKKOND

Biofire OÜ Harku vald

Biofire on süütegeel, mis on loodust, ohutust ja inimtervist silmas pidav alternatiiv süütevedelikele, -kuubikutele ja teistele süütamiseks mõeldud materjalidele. Biofire'i on võimalik kasutada nii kodustes kui tööstuslikes tingimustes. Näiteks on Biofire'i süütegeel oluliselt mugavamaks ja turvalisemaks alternatiiviks süütepiiritusele, mis on laialdaselt kasutuses kaitsevaldkonnas.

Meremults Harjumaa

Paljud tahavad kasvatada oma aias maheköögivilju ja lilli. Siiski on raske leida vaba aega rohimiseks ja kastmiseks ning mõnikord on vaja pikemalt eemal olla. Taimede väetamine ununeb, ökoloogiliste väetiste arv on piiratud. Merevees on liigselt lämmastikku ja seetõttu aina enam vetikaid, mis mõjutavad kalade elu ja risustavad randu. Vetikad seovad hästi lämmastikku ja vajalikke mikroelemente (näiteks Seleen), mida on Eesti muldades ja seetõttu inimeste toidus vähe. Meremults kasutab mererandade vetikaid multsivaiba tootmiseks, mida on võimalik kodustes tingimustes kasutada. Multsivaip hoiab pinnase enda all niiskena, takistades umbrohu kasvu ja andes taimedele toitaineid.

Mullaproovi äpp Tartumaa

Mullaproovide võtmine on põllumajanduses tegutsejatele kohustuslik. Mullaproovi äpp lihtsustab seda protsessi, kaotades vajaduse täiendavaks paberitööks. Rakendus koondab endas põllumaad puudutava info e-Pria andmebaasidest ja võimaldab proovide võtmist mullakarpidelt spetsiaalse QR koodi abil.

PowerUp Fuel Cells OÜ Tartu

Hetkel toodetakse toasooja peamiselt keskküttejaamade, elektri, kivisöe, puidu või muude meetoditega, mis ei ole keskkonnasõbralikud. Ainsa autonoomse lahendusena on kasutusel diiselgeneraatorid, päikesepatareid ja väikesemõõdulised tuulegeneraatorid. Kaks viimast vajavad elektri salvestamiseks akupankasid ning võimsaid ja kalleid invertereid. PowerUp´i lahenduseks on kütuseelemendil põhinev elektri ja soojuse koostootmise süsteem.

SmartVent Tartu

Igas kontorihoones tuleb ette hetki, mil ruumid on liiga palavad, liiga külmad või liialt rahvast täis ja umbsed. Selliseid olukordi põhjustab küllaldase tagasiside puudumine sisekliimaseadmete jaoks, mis töötavad pidevalt vastavalt ruumi tüüpilisele ventilatsiooni-, kütte- või jahutusvajadusele. Vältimaks selliseid ebamugavaid ja energiakulukaid hetki, on SmartVent välja töötanud sisekliima juhtseadme, mis mõõdab pidevalt siseruumide õhukvaliteeti ja käivitab vastavalt vajadusele ventilatsiooni, kütet või jahutust. SmartVenti saab rakendada igas hoones, mille ventilatsiooniseadmeid on võimalik elektrooniliselt juhtida.

StepCharge Tallinn

StepCharge on innovatiivne lahendus, mis muudab liitium-polümeer akusid kasutavate seadmete (nt telefonid, tahvelarvutid) laadimisviisi. Laadides soovitud seadet läbi StepCharge'i (ühendub seadme ja selle laadija vahele), saavutatakse laadimise kohta seadme pikem kasutusaeg ja selle pikem üldine eluiga. Praeguste laiatarbeseadmete (telefonid, tahvel- ja sülearvutid, akupangad jne) puhul on kasutusel valdavalt liitium-polümeer (edaspidi LiPo) akud, kuid nende laadimine ei ole optimaalne akude võimekuse ja eluea seisukohast. Enamus LiPo laadijaid kasutavad laadimise vältel lineaarset (konstantse voolutugevusega) laadimist, mille tagajärjeks on juba väheste laadimistsüklite järel akude sisetakistuse kasvamine, mahutavuse vähenemine ning nende kahe teguri tõttu ka üldine aku ja seadme lühem eluiga. Probleemi lahendab meie StepCharge'i poolt välja arendatud nn treppi-laadimine. Selline tsükkel vähendab aku sisetakistust ligi 30% võrreldes lineaartsükliga laadimisega ning seeläbi saavutatakse aku (seetõttu ka akut kasutava seadme) pikem eluiga, suurem mahutavus ning pikem kasutusaeg laadimise kohta.

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIAD

Flavodata Tallinn

Flavodata on platvorm, mis toob teadlaste poolt lahendatud toidu maitse- ja lõhnavigade juhtumid toidutööstuseni, et toidutootjad saaksid neid lihtsamini määrata, neist õppida ja ennetada vähendades toodete tagasikutsumise riski.

FoodDocs Tallinn

FoodDocs on ettevõte, mis loob Euroopa Liidu toidukäitlejatele täiesti uue lahenduse - luua ise pilvepõhises programmis oma ettevõttele enda jaoks arusaadav enesekontrolliplaan, mis võimaldab hallata ülevaatlikult seadusest tulenevatele nõuetele vastavaid dokumente.

Füsioradar Harjumaa

Veebiplatform, mille kaudu on inimestel lihtne leida füsioterapeute, massööre ja kiropraktikuid ja broneerida nende teenuseid. Teenuse osutajatel on see see platvorm abiks oma igapäevatöö korraldamisel, haldamisel, teenuse müümisel ja reklaamimisel.

GaGa Panda Tallinn

GaGa Panda on kerakujuline juhtmevaba toode, mis on sarnane Amazon Echole ja mida saab ühendada ükskõik, millise nutiseadmega.

InLimit Pärnu

InLimit on äpp, mille abil saab premeerida liikluskuulekaid autojuhte. Kui keegi sõidab maanteel alla piirkiiruse, siis paneb see teisi autojuhte temast mõõda sõitma, mis omakorda võib tekitada liiklusohtlikke olukordi. Meie soovime aga premeerida inimesi, kes on sõidavad korralikult, parandades seeläbi ka liikluskultuuri. Kasutades InLimit äppi, mis salvestab sõidu ajal kiiruse, on autojuhtidel võimalik teenida tasuta parkimisminuteid Tallinnas.

Laps Kooli Tallinn

Laps Kooli on kokkuleppevedude platvorm, mille eesmärk on vähendada koolide ette tekkivat liikluskoormust, säästa hommikuti lapsevanemate aega ning pakkuda lastele mugavat alternatiivi kooli jõudmiseks.

Ridline Läänemaa

Ridline on platvorm sündmuste edukaks korraldamiseks, informeerides meeskonda tehnilistest näitajatest: millal ja kus peavad laval asuma kõlarid, monitorid, pillimehed ja mikrofonid ning kuidas kõik osapooled omavahel seotud on.

StandByMate Harjumaa

StandByMate'i tehisintellekt komplekteerib laevameeskonna lähimate sobivate meremeestega. Lühiajaliste töölepingute tõttu on laevanduses erakordselt aktiivne tööturg. StandByMate muudab värbajate töö oluliselt efektiivsemaks ja tagab ametikohtade täitmise optimaalseimate kandidaatidega.

Z Basket Tartu

Z Basket on telefonirakendus toidupoes iseteenindamiseks. Klient saab kasutada oma telefoni kogu ostlemisprotsessi jooksul, muu hulgas kaupade lisamiseks ostukorvi ja nende eest tasumiseks.

LOOMEMAJANDUS

Festera Tartu

Biokastid, mis lagundavad mikroobide toimel biojäätmed huumuseks. Protsess on kümme korda kiirem, ilma haisu ja kärbesteta ning saab toimuda aastaringselt sisetingimustes. Disainitud biokasti peab tühjendama kord 2-3 kuu jooksul ning kliendi ökoloogiline jalajälg väheneb 8% võrra.

Tubly OÜ Tartu

Tubly tuleb turule magnetklotsidest koosneva mänguasjade seeriaga. Tegemist on traditsioonilistest ehitusblokkidest koosneva mänguasjaga, kus kõik seinad on omavahel magnetiliselt ühendatavad.

SOTSIAALNE ETTEVÕTLUS

CareMate Tallinn

CareMate on veebipõhine koolitus- ja teenuseplatvorm, mis aitab erivajadustega inimestel ja eakatel ning eelnevalt koolitatud hooleandjatel üksteist kergesti leida. Teenuse tellijad saavad mõistliku hinna eest turvalise, paindliku ja kvaliteetse hoolduse. CareMate võimaldab hooldajatel end koolitada ning pakkuda tasulist hooldusteenust.

HopeHolders Tallinn

Veebikeskkond HopeHolders viib kokku lootuse kaotanud inimesed nendega, kes on sarnasest keerulisest olukorrast edukalt välja tulnud. Kui lootusetu on meie veebist leidnud inimese, kelle kogemuse lugu teda kõnetab, saab ta läbi meie keskkonna inimesega ühendust võtta ja kas tasu eest või tasuta abi.

Makerlab inseneeriakomplektid Tartu

Komplektid sisaldavad endas igapäevaelust tuntud tehnikavidina või masina ehitamist täielikul või töötava mudeli kujul, olgu selleks kõlar, elektrikitarr, tõstuk, fotokaamera vms. Igas komplektis on olemas vajalikud materjalid töö teostamiseks ning leht, mis seletab seadme tööpõhimõtteid.

Triumf Gamification Oy Tartu

Triumf Gamification pakub vähihaigetele lastele psühholoogilist tuge mängurakenduse kaudu, kus lapsed saavad kehastuda superkangelasteks.

TERVIS JA BIOMEDITSIIN

Piss-i-Alarm Jõgevamaa

Piss-i-Alarm on süsteem, kus mähkmes asuv andur annab hooldustöötajale info, millal on õige aeg mähet vahetada.

TÖÖSTUS JA DISAIN

3cular Tartumaa

3cular on öko-innovaatiline ringmajanduse põhimõttel töötav 3D printer. Printimiseks kasutatakse puidutöötlemise protsessi jääkmaterjali (nt saepuru, puidutükid jm). 3cular on suunatud puidu- ja mööblitööstusettevõtetele, kes saavad printeri abil luua juba olemasoleva jääkmaterjali abil puidust tooteid.

Decomer Technology Tartu

Decomer Technology tegeleb bioproteiinipõhise kilematerjali väljatöötamisega. Esimeseks tooteks on vees lahustuvad meekapslid, mis muudavad mee tarbimise jookides mugavaks.

DigiPatterns Tallinn

DigiPatterns on laserprojektor, mis muudab õmblejate töö mugavamaks ja kiiremaks, likvideerides paberlõigete kasutamise ja hoiustamise. Seade võimaldab projetseerida lõike piirjooned otse kangale ning sellega ühilduv platvorm pakub lisaks õmbluslõigetele erinevateks otstarveteks mõeldud šabloone.

Festplate Tartu

Üritustel on tavaliselt suureks probleemiks toidu serveerimine. Üldjuhul serveeritakse portsjon ebakindlal papp või plastiktaldrikul, jook topsis, pudelis või purgis. Reeglina ei jätku piisavalt laudu, et selliselt serveeritud toitu mugavalt tarbida. Festplate näol on tegemist taldriku/konteineriga, kus lisaks toiduserveerimisalale on olemas süvis joogitopsile, pudelile või joogipurgile. Konteiner võib olla ilma kaaneta kui ka kaanega suletav. Kuna konteiner ja jooginõu on mugavalt ja kindlalt hoitavad ühe käega, jääb teine käsi kahvli või lusika jaoks.

Juice³ Tartu

Juice³ valmistab vedelast mahlakontsentraadist kuiva ja tahkel kujul kokku pressitud ja toatemperatuuril säilivat kontsetraati, mis vette asetades lahustub mahlaks. Mahlakuubikud on toodetud dooside kaupa, seega saab tarbija valmistada endale just nii palju mahla, kui ta korraga ära joob. Pulbrilise kontsentraadi kokku pressimine tagab toote tõhusama ja lihtsama kasutamise - kõik, mis tarbijal teha tuleb, on asetada kuubik vette, mispeale see juba ise mahlaks lahustub. Mahlakuubik on kompaktne ja kaalub ligi 15 korda vähem kui liitrine mahlapakk.

Manufiltery Harjumaa

Manufiltery toodab õhku mürkainetest puhatavaid filtreid.

Viisk Tartumaa

Paljudel inimestel on soov omada paati, ent pärssivaks asjaoluks on tänaste paadide kohmakus ja suurus. Hetkel on võimalikeks valikuteks turul peamiselt jäiga kerega paadid (puit, plast) ja kummipaadid. Jäiga kerega paatide miinuseks on asjaolu, et need võtavad palju ruumi ja vajavad transpordiks haagist. Kvaliteetsed kummipaadid on rasked ning nende ülesseadmine võtab palju aega. Eelkirjeldatud paaditüüpide omamiseks peab olema ka piisavalt ruumi, kus neid hoiustada. Viisk on kokkuvolditav vabaajapaat, mis on kerge, võtab vähe ruumi ning on lihtne hoiustada, transportida ja kasutusvalmis seada.

TURISM JA TEENUSMAJANDUS

UpSteam Tallinn

UpSteam on töötavale pereinimesele mõeldud liikuv autopesula. Auto pesulasse viimine võib olla sageli riskantne ning käsipesulates on järjekorrad, sageli ka ebaprofessionaalne teenus. Keskmine inimene kulutab kogu autopesuga seonduvale protsessile (broneerimine, sõit, järjekord, ootamine jne) keskmiselt 2 tundi. UpSteam annab inimesele võimaluse ilma igasuguse pingutuseta oma auto puhtaks saada talle sobivas kohas. Pesu toimub koduhoovis, kontori parklas või mujal. UpSteam kasutab autode pesemiseks arenenud aurutehnoloogiat ja 100% biolagunevaid aineid.