Sisuliselt muutub senine süsteem täielikult ning inimestel tuleb ise hakata oma sissetulekute üle täpset arvestust pidama ja jälgima, kui palju tööandja tema palgalt tulumaksu arvestab, et mitte 2019. aastal tuludeklaratsiooni esitades juurde maksta.

Lugejate küsimusi laekus väga palju, mistõttu grupeerisime neid teemade kaupa. Allpool leiab lisaks eraldi alajaotused:
LASTEGA PERED
ÜHISDEKLARATSIOONID
PENSIONÄRID
PENSION VÄLISMAALT
TÖÖVÕIMETUSPENSION, TOETUSED
FIED
KINNISVARA MÜÜK
II, III PENSIONISAMMAS, PÄRIMINE
DIVIDENDID, INVESTEERIMISKONTO
ÜLDISED KÜSIMUSED

Palun selgitage lühidalt uue eraisiku maksustamis põhimõtteid ja kas võimalik ka vana süsteemi jätkata ?

Palun vaadake selle kohta juhendeid meie kodulehelt: https://www.emta.ee/et/maksuvaba-tulu

Kas tulumaksuvaba summa suurust saab aasta jooksul muuta? Näiteks - kui jaanuaris määran summaks 500.- , aga sügisest lisandub palgale ka pension, mille suurust on raske ette arvata, kas siis saab muuta tulumaksu vaba summat väiksemaks ja kuidas?

Jah, maksuvaba tulu avaldust saab esitada iga kuu, kas tööandjale, sotsiaalkindlustusametile või muule väljamakse tegijale.

Kas riik annab nüüd intressivaba laenu? Kindlasti ei kuulu mina tulumaksuvaba miinimumi saajate hulka. Kas võin nii teha, et ei maksa riigile enne 2019 midagi ja alles 2019 tuludeklaratsiooniga maksan? Saaksin seda raha investeeinguteks vahepeal kasutada.

Tulumaksu kinnipidaja kohaldab väljamaksele vastavat maksuvaba tulu, see tähendab, et tegemist ei ole intressivaba laenuga.

Kui töötasu on kalendrikuus 1000€ kas siis võib §42 järgi enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha arvata 611.11€ (500-500/900*(1000-1200))?

Ei või. See valem kohaldub olukorras, kus töötasu on 1200 eurost kuni 2100 euroni.

Palk on 600 eurot. Kas tulumaksuvaba miinimum võib soovi korral jääda 180- ne peale ja järgmise aasta tuludeklaratsiooniga raha tagasi saada?

Võib küll ja saate 2019. aastal tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu tagasi.

Kas on olemas maksimaalne summa mis ühele isikule tagastatakse tuludeklaratsiooniga? Näiteks kui märkida, et 2018. aastal tulumaksuvaba miinimumi ei arvestata ja maksta kogu palgalt tulumaksu ja kui 2019. aastal tuludeklaratsiooni täites selgub, et tegelikult oli õigus tulumaksuvaba miinimumile, kas siis saab kogu enam makstud tulumaksu tagasi või jookseb kuskilt maalt piir?

Maksimaalselt saab tagastada tulumaksu maksuvabalt tulult 6000 eurolt ehk 1200 eurot.

Kui inimene on tulumaksuvaba avalduse kirjutanud nt. 500 eurole. Haiguse tõttu tema sissetulek osutub aga ühes kuus nii väikeseks, et kogu 500-eurost maksuvabastust ei saa ära kasutada. Kas seda puuduvat osa on lubatud edasi kanda järgnevate kuude maksuvaba summa juurde? Ehk järgmine kuu oleks maksuvaba tulu üle 500eur, sest eelnevalt oli alla 500eur? Kui ei ole lubatud, siis on maksuametile enammaksmine kuni deklaratsiooni esitamiseni automaatselt sisse programmeeritud.

Alates 2018. aastast on igakuine maksuvaba tulu arvestus kuupõhine. Mõnel kuul kasutamata maksuvaba tulu 500 eurot ei saa edasi kanda, kuid inimene saab esitada tuludeklaratsiooni, mille põhjal talle tagastatakse enammakstud tulumaks.

Mis ajaks maksab riik tagasi enammakstud tulumaksu inimesele? Kui inimene sureb enne tuludeklaratsiooni tegemist, aga tal on tulumaksu tagasi saada, kas see laekub riigile?

Enammakstud summade tagastamisega alustame viimaste aastate kogemuse põhjalt juba veebruari lõpus. Kontrolli vajavate dekalratsioonide puhul läheb aga kauem aega. Tuludekalratsiooni alusel tagastatav summa läheb pärija(te)le.

Kuidas on lood pangalaenu tagasimaksetega, kui suurem osa teenitust läheb võla kustutamiseks?

Pangalaenu tagasimakse ei mõjuta maksuvaba tulu arvestust.

Kas tööandja hakkab ise iga kuu arvutama tulumaksu vaba summat juhul kui palk on muutuv ja avaldus oli kunagi juba tehtud. Või pean praegu eelmise aasta palga alusel välja arvutama ja avaldust tegema?

Jah, kui olete avalduse juba esitanud, siis tööandja arvutab maksuvaba tulu teie jaoks automaatselt. Tuleb aga arvestada, et kui teil on muid sissetulekuid peale selle tööandja, siis nende kohta tööandja ei tea ning nii võib maksuvaba tulu arvestus valeks muutuda.

Kui brutopalk on 2100 eurot ja rohkem, millele ei laiene tulumaksuvaba miinimumi tõus, kas siis tuleb ka siiski esitada taotlus või lähevad asjad edasi nii kui need olid hetkel veel kehtiva tulumaksuseaduse korral?

Teie maksuvaba tulu on uuest aastast 0 eurot. Tööandja arvestab sellega automaatselt, kuid igal juhul tulumaksu juurdemaksmise vältimiseks soovitame siiski tööandjale esitada avalduse, et maksuvaba tuluna arvestataks 0 eurot.

Minu keskmine aasta sissetulek brutos on 14000 eurot ja olen ka osalise töövimega. Kas osalise töövõime puhul, pean ka hakkama rohkem tulumaksu maksma?

Teie aastane sissetulek on alla 14400 euro ehk teie maksuvaba tulu on 6000 eurot ehk 500 eurot kuus. Te ei pea rohkem hakkama tulumaksu maksma seetõttu, et te olete osalise töövõimega.

Kas 1400.- neto palgaga oleks ka mõistlik midagi muuta ?

Kui see on teie ainuke sissetulek ühelt tööandjalt, siis arvutab tööandja teie maksuvaba tulu automaatselt. Kui tööandjaid on rohkem kui üks, siis tuleks lasta ühel tööandjal arvestada maksuvaba tulu väiksemalt summalt.

Töötajad saavad enamus üle 2100 euro kuus palka. Kas nad on kohustatud esitama avalduse maksuvaba miinimumi mitte arvestamise kohta? Kas neil on õigus esitada avaldus 500 eurose maksuvaba miinimumi rakendamiseks, teades et 2019.a. peavad nad tasuma tulumaksu tagasi?

Tööandja peab arvestama maksuvaba tulu vastavalt seaduses toodud valemile ehk 2100 eurose palga puhul ei ole võimalik tööandjal maksuvaba tulu rakendada. Töötajad ei pea esitama avaldust, et maksuvaba tuluna arvestada 0 eurot, sest tööandja teeb seda automaatselt.

Kui aastatulu ületab 2100/kuus piiri ning tulumaksuvaba miinimumi endale ei arvesta (makstes iga kuu juhatuse liikme tasu ning korra aastas dividende) ning kodulaenu intresse on aasta jooksul makstud ca 1200€, siis kas 2019 deklaratsiooni esitamisel saab tagasi vaid 300€ kodulaenu intresside pealt 20%? (60€). Või ei saa midagi?

Eluasemelaenu intresse saab maksustatavast tulust mahaarvata 300 eurot ja sellelt tagastatakse tulumaksu 20% ehk 60 eurot.

Kui sissetulek aastas on 6000 eurot, siis milline on summa mida tuleb maksta 2019 pärast tuludeklaratsiooni ?

Kui see on teie kogu sissetulek, siis teile tulumaksu juurdemaksmise kohustust ei teki. Teie sissetulek kuus brutosummana jääb alla 1200 euro kuus ning teile rakendub maksuvaba tulu 500 eurolt. Saate lasta tööandjal selle igakuiselt arvesse võtta.

Kui aitan pereliikmel iga kuu samas summas kommunaalkulusid maksta, kas see läheb ka temale tuluna kirja ning seega vähendab tema tulumaksuvaba miinimumi?

Ei, sest tegemist on teie toetusega või kingitusega pereliikmele, mis on maksuvaba ning ei lähe aastatuluna arvesse.

Mina saan kätte 652 eurot, lisanduda võib kuus maksimaalselt 75eurot lisaks preemia näol. Leian, et 500 maksuvaba on minule kasulik ja riskivaba. Kas saan õigesti aru, et kasulik on teha avaldus 500 euro peale?

Jah, teie sissetulek kuus brutosummana jääb alla 1200 euro kuus ning teile rakendub maksuvaba tulu 500 eurolt.

Minul on muutuv palk (ületunnid, riigipühad), kuidas arvestama pean? Kui tahan poole aasta pealt töölt lahkuda ja muutub palgatase, kuidas siis muutub arvestamine?

Arvestamine toimub aastatulu pealt. Kui see on väga raskesti ennustatav ja igal juhul soovite vältida tulumaksu juurdetasumist 2019. aastal, siis soovitame maksuvaba tulu mitte lasta arvestada tööandjatel.

Kui ma eksin oma tulude kulude arvestusel enda kasuks siis maksuamet kohe teatab sellest, aga kui juhtub vastupidi, kas siis maksuamet annab märku, et on liialt raha saanud?

Kui tulumaksu on aasta jooksul tasutud rohkem kui peab, siis tuleb esitada tuludeklaratsioon, mille alusel MTA tagastab enammakstud tulumaksu.

Olen teinud 2018 a maksuvaba tulu avalduse 180 eurole. Jõuluostude tegemisega seoses oleks vaja teada, kui palju jaanuaris palka laekub, et saaks kulutusi planeerida. Pidid olema olemas IT lahendused, mille abil saab seda näha. Kust kohast täpselt maksuameti kodulehel ma saan näha oma netopalga prognoosi, kui algandmeteks on brutosumma ja valitud maksuvaba tulu summa 180 eurot?

Valiku erinevatest palgakalkulaatoritest oleme lisanud siia: https://www.emta.ee/et/maksuvaba-tulu#palgakalkulaatorid

Töötan küll ainult ühe kohaga ja muud sissetulekud puuduvad, aga mõnel aastal tõstab tööandja natuke palka ja teinekord maksab preemiatki. Kuidas oskaksin ma seda aasta aega ette näha ja miks ei võiks tööandja edaspidigi võtta maha tulumaksu just täpselt niipalju, kui mulle sel kuul makstava palga pealt ette nähtud on?

Võib lasta tööandjal automaatselt arvestada maksuvaba tulu summa, kuid siis tuleb arvestada, et palgatõusu ja/või preemia puhul võib tekkida kohustus tulumaksu juurde tasuda järgmisel aastal.

Kui lähen tööle jaanuaris, kuidas siis tulumaksuvaba miinimumi arvestatakse?

Oluline on arvestada aastatulu. Aastatuluga kuni 14 400 eurot on maksuvaba tulu 6000 eurot aastas, aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba tulu vastavalt valemile 6000 - 6000 ÷ 10 800 × (tulu summa - 14 400), aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu 0.

Kui bruto sissetulek on 1250.- eurot ja maksuvabatulu märkisin 470.- Kas on oht, et 2019a tuleb tulumaksu lisaks maksta ?

Kui teil aasta jooksul muid sissetulekuid ei ole, siis saate isegi pisut tagasi.

Minu kuupalk on hetkel 1200 eurot bruto. Kui oletada, et sellele võiks lisanduda 2018. aastal igakuiselt 50 või 100 eurot, milline oleks siis soovitav deklareeritav tulumaksuvaba miinimum?

Kui te saate tulu ainult ühelt tööandjalt, siis veenduge, et olete talle maksuvaba tulu avalduse esitanud ning tööandja arvutab automaatselt teile maksuvaba tulu vastavalt teie palgale.

Kui ma teenin 1200 eurot siis palju ma taga sa 2019. aasta märtsikuus?

Kui see on teie ainuke sissetulek ja maksuvaba tulu võetakse juba aasta jooksul arvesse ning teil ei ole mahaarvatavaid kulusid (eluasemelaenu intressid, koolituskulud, täiendav maksuvaba tulu alates 2. lapsest), siis tagastatav summa on 0.

Töötan spetsialistina oma valdkonnas (arstina). Minu brutotulu sõltub erinevatest asjaoludest, näiteks valvetest. Seega suhteliselt kõikuv. Kui siiani arvestati minul miinimumi ja ülejäänud läks maksu alla, siis kuidas saab olema järgmisest aastast. Kui brutotasu on näiteks 3700 eurot, kas siis järgmisest aastast hakkan ma vähem palka saama kui sel aastal?

Teie maksuvaba tulu on null ja võrreldes selle aastaga jääb palgalt 36 eurot vähem kätte.

Omanik on alustavale firmale teinud kahe aasta jooksul sissemakseid - nn omaniku laen. Järgmisest aastast oli plaanis hakata laenu tagasi maksma. Kas seda tõlgendatakse siis alates järgmisest aastast tuluna ja maksustatakse?

Laenu tagasimakseid ei käsitata isiku tuluna.

Kui mul on tasu lepingus tunnipõhine ja tööandjaga kokku lepitud netos siis mis moodi peaksin mina seda arvestama või palju ma kaotan? Kuna tunni töö siis on mul iga kuu erinevad tunnid. Olenevalt kuust jäävad tunnid 150-270 tundi kuus. Suvel hooajal võib juhtuda et tuleb ka 300 tundi kuus ja niimoodi ei oska ma elus ette näha palju see aastane sissetulek võib olla.

Tööandja deklareerib ja arvestab teie brutotasu ja kohaldab sellele vastavat maksuvaba tulu. Kui teil teisi sissetulekuid ei ole, siis ei pea te maksuvaba tulu ise arvestama.

Kui ma saangi reaalselt miinimum palka..va juhud kui tööpäev satub riiklikele pühadele. Siis tuleb palk natukene üle miinimumi. Muid sissetulekuid ei ole. Millise avalduse peaksin siis oma tööandjale tegema, et mitte hiljem juurde maksta?

Kui teie sissetulek jääb alla 500 euro kuus või alla 1200 euro kuus, siis kohaldub teile maksuvaba tulu 500 eurot kuus ja esitage tööandjale avaldus seda arvestada (kui maksuvaba tulu avaldus pole varem esitatud).

Kuidas ikkagi toimida kahe töökoha korral, kui brutotulu üle 1200?

Tuleb brutotöötasud liita ja leida kalkulaatori abil (internetis leitavad) teile kohalduv maksuvaba tulu suurus ning esitada ühele tööandjale avaldus, et ta selles summas teile maksuvaba tulu kohaldaks. Nii toimides ei pea te tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksma.

Kui olen tööle vormistatud käsunduslepinguga ja käin tööl vastavalt võimalustele, mitte iga päev ja palk on alla 500 euro, kas sealt siis uuest aastast enam makse maha ei lähe?

Just, kui teie igakuine tasu jääb alla 500 euro kuus, siis teil tulumaksukohustust ei teki.

Mis summa panna tulumaksuvabaks miinimumiks, kui ma ei taha kaotada praegusest palgast, kuid ei taha ka järgmine aasta juurde maksta? Ei ole ju iga kuu sama palk, kui sa vahepeal puhkad, oled haigus- või hoolduslehel, saad vahepeal tulemuspalka või preemiat.

Kõik sõltub teie sissetuleku suurusest. Soovitame kasutada interneti kalkulaatoreid, et leida õige summa, mis teile igakuiselt maksuvaba tuluna kohaldada.

Teenin brutos 2150.- Kas saan õigesti aru, et minu jaoks muutub ainult see, et tulumaksuvaba miinimum ei rakendu? Ja sellega seoses ei pea kuskile mingi avaldust esitama?

Väga õige.

Töötan poole kohaga ja minu palk on 571 eurot kuus, millest maksan sotsiaalmaksu, tulumaksu ja töötuskindlustusmaksu. Kätte saan umbes 470 euro ringis. Mida minul on vaja teha?

Teie ei pea midagi tegema, kui olete maksuvaba tulu avalduse tööandjale esitanud, siis rakendub teile maksuvaba tulu 500 eurot.

Näide-ühe kuu netopalk 1800 ja päevaraha 640=2440.Selle korrutame 12 kuuga=29280eurot. Pank saadab sama summa tuludeklaratsioonile-palk. Päevaraha on ju maksuvaba....kuidas peaksin edasi arvestama?

Piirmäära ulatuses makstud päevaraha on maksuvaba ja see ei lähe teie aastatuluna arvesse. Kui päevaraha on makstud üle piirmäära, siis deklareeritakse see palgatuluna ja see läheb teie aastatuluna arvesse ning mõjutab seeläbi maksuvaba tulu.

Kui igakuine brutotulu on napilt üle 1200.- ja lisatasude kohta puudub ülevaade - tööandja võib ju preemiat maksta... Kuidas peaksin oma tulumaksu arvestust/maksmist kontrollima?

Kui te olete kindel, et see ongi kogu aasta maksustatav sissetulek ning ühelgi kuul sissetulek üle 2100 euro ei lähe (nt makstakse preemiat), ei pea te midagi tegema - kui olete tööandjale maksuvaba tulu avalduse andnud, arvestab ta iga kuu tulumaksu vastavalt seadusele. Kui te selles aga kindel pole, oleks mõistlik hinnata aastapõhiselt kuu keskmist sissetulekut ja sellest lähtuvalt tööandjale maksuvaba tulu summa öelda. Lõplik maksuarvestus selgub teie tuludeklaratsiooni alusel. Kui aasta jooksul sai maksuvaba tulu lubatust vähem kasutatud, saab tuludeklaratsiooniga tulumaksu tagasi.

Kas lastetoetus on ka sissetulek?

Lastetoetus on maksuvaba, seda tuludeklaratsioonis ei deklareerita ja aastasissetulekuna ei arvestata.

Kas alimendid on ka tulu, mis läheb tulu arvestusse?

Alimendid ei lähe aastatuluna arvesse.

Elatis ei ole maksustatav tulu. Aga aastaid sissenõutud elatisvõlg mis nüüd kaootiliselt laekub, kas see on?

Elatisvõlg ei ole ka maksustatav tulu.

Kas täiendav maksuvaba tulu lapse ülalpidamise korral on kehtiv ka 2018. aastal? Kui on, kas siis on võimalik, et töötaja, kes teenib 2 töökohast kokku rohkem kui 2100.- kuus, ei pea temalt 1 töökohas arvestatud tulumaksuvaba osalt järgmise tuludeklaratsiooniga tulumaksu riigile tagastama? Sama küsimus ka ülalpeetava abikaasa olemasolu kohta?

Alates teisest lapsest on täiendav maksuvaba tulu 1848 eurot aastas. See on väiksem summa kui maksuvaba tulu 6000 eurot aastas. Ülalpeetav abikaasa, kel ei ole tulusid, saab oma tuludeklaratsiooniga teisele abikaasale üle anda maksuvaba tulu 2160 eurot aastas.

Lähen aprill 2018 dekreeti, saan dekreedi raha. kas sealt maksan ka tulumaksu?

Jah, nii rasedus- ja sünnituspuhkuse tasu kui ka vanemahüvitis on tulumaksuga maksustatavad. Teile ettenähtud vanemahüvitise maksuvabastusega arvestab Sotsiaalkindlustusamet.

Teenisin 2017 aastal ületunnitöö tõttu igal kuul oma tavalisest palgast suurema summa ning 2018 aasta aprillis lähen sünnitus-ja raseduspuhkusele. Alates jaanuarist ma enam ületööd ei tee ja palk jääb kuni aprillini samaks. Tööandja palus mul esitada aasta lõpuks avaldus oma tulumaksuvabastuse suuruse kohta. Avaldusse kirjutan selle summa, mis tuleneb lepingusse märgitud brutotöötasust, sest enam ületunnitööd ei tee. Mis aga juhtub alates aprillist, kui saan sünnitus-ja raseduspuhkuse hüvitise ning alates augustist vanemahüvitise? Ma ei ole täpselt kindel, mis summa sealt kujuneb, sest 2017. aastal on iga kuu töötasu olnud erinev. Kas pean aprillis esitama uue tulumaksuvabastuse avalduse ning seekord sotsiaalkindlustusametile? Ka niimoodi võib keset aastat oma tulumaksuvaba summa suurust muuta? Mis summa ma peaks kohe kirjutama, et ma rahadega ei kaotaks ning 2019. aastal juurde ei peaks maksma? Aitäh

Sotsiaalkindlustusamet hakkab teile maksma vanemahüvitist ja teil tuleb esitada avaldus neile. Selleks ajaks on teile väljamakstud ka sünnitus- ja raseduspuhkuse hüvitis ning te saate liita selle summa teile väljaarvutatud vanemahüvitisele, et välja kalkuleerida aasta lõpuni teile kohalduva maksuvaba tulu suuruse. Aasta kestel võib avaldust ja maksuvaba tulu suurust muuta.

Kui aastane maksutulu aastal 2018 ületab 25200 euro piiri, kas see tähendab, et tulude deklareerimisel 2019.aasta alguses enam ei toimu tulumaksu tagastust ka eluaseme laenu intressilt, laste trennidelt ja huviringidelt ega ka ei ole lisa tulumaksu vabastust alates teisest lapsest?

2018. aasta tuludeklaratsioonis, mis esitatakse 2019. aasta alguses, eluasemelaenu intresside, koolituskulude, lapse täiendava maksuvaba tulu jm maha arvamise põhimõtted ei muutu. Maksu- ja tolliamet paneb selle informatsiooni ka oma kodulehele üles.

Kas maksustatava tulu hulka arvatakse ka puudega lapse täiendava puhkepäevatasu?

Jah, aastase tulu hulka kuuluvad kõik tulumaksuga maksustatavad tulud, sh puudega lapse täiendava puhkepäevatasu.

Kuhu peab avalduse esitama lapsehoolduspuhkusel olev ema? Ja millise summa arvestan tulumaksuvabaks?

Kui te olete maksuvaba tulu avalduse Sotsiaalkindlustusametile juba esitanud ja saate üksnes emapalka (vanemahüvitist), siis ei pea te uut avaldust esitama. Teile ettenähtud maksuvabastusega arvestab Sotsiaalkindlustusamet automaatselt.

Olen hetkel lapsehoolduspuhkusel, see lõppeb 11.dets, siis plaanin välja võtta enda puhkuse (42 päeva) ning kuna ootan teist last, siis uus dekreet algaks 26. jaanuaril 2018. Kuidas ma saan arvutada enda tulu 2018. aastal kuude lõikes ?

Teie peaksite lähtuma 2018. aasta kogutulust, mitte kuude lõikes.

Mul on 5 last. Mida see uues süsteemis tähendab?

Laste arv maksuvaba tulu süsteemi kuidagi ei mõjuta. 2018. aasta tuludeklaratsioonis, mis esitatakse 2019. aasta alguses, eluasemelaenu intresside, koolituskulude, lapse täiendava maksuvaba tulu jm maha arvamise põhimõtted ei muutu. Maksu- ja tolliamet paneb selle informatsiooni ka oma kodulehele üles.

Kui pere esimene laps teenib ainult üüritulu kuu kohta 500€,kas see on tulumaksuvaba? Kui ei ole, siis kuna see saab tulumaksuvabaks? Kas siis kui laps käib vähemalt 1 päeva ka tööl ja palju ta peaks minimaalselt teenima et see arvesse läheks? Kui üüritulu saab pere teine või hilisem laps, kuidas siis lapse üüritulult maksevabastus ja mis suuruses on?

Kui pere esimene laps saab üüritulu 500 eurot kuus, siis deklareerib ta selle oma tuludeklaratsioonis ja talle kohaldub alates 2018. aastast maksuvaba tulu 500 eurot kuus ehk 6000 eurot aastas. Kui üüritulu saab pere teine või kolmas laps, siis on see tema maksustatav tulu, mis vähendab vanema õigust täiendavale lapse maksuvabale tulule. Kuna lapsel on juba endal tulu, siis vanem ei saa täiendavalt lapse eest maha arvata 1848 eurot. Kui esimene laps saab lisaks üüritulule ka töötasu, siis töötasu kuulub maksustamisele kõigi tööjõumaksudega.

Kas ja kuidas mõjutab maksuvaba miinimumi täiendav maksuvaba tulu laste ülalpidamisest?

2018. aasta tuludeklaratsioonis, mis esitatakse 2019. aasta alguses, eluasemelaenu intresside, koolituskulude, lapse täiendava maksuvaba tulu jm maha arvamise põhimõtted ei muutu. Maksu- ja tolliamet paneb selle informatsiooni ka oma kodulehele üles.

Soovin peres ainsana töölkäivana hakata saama isapalka, samas ise täiskoormusel tööl olles. Palk 1000 bruto. Järgmine aasta 1150 bruto. Mis moodi palgad kujunevad selliste summade juures. Kas märtsis jõustub vanemapalga täis osa säilimine kui saadav töötasu ei ületa 1544?

Kuna teie küsimus puudutab vanemahüvitis, siis vanemahüvitise kujunemist ja vanemhüvitisele kohaldatavat maksuvaba tulu suurust saab teile selgitada Sotsiaalkindlustusamet.

Kuidas maksumuudatus mõjutab vanemahüvitist? Kui 2017.ja 2018. aastal on ainus sissetulek palk, mis brutos 1900 eurot (netos 1501,28), siis kas 2018. emapalka saav isik kaotab sissetulekus 13,78 eurot iga kuu ja hakkab emapalka saama hoopis 1487,50 eurot? Kas sellisel juhul on olukord vanemahüvitise seadusest tuleneva eesmärgiga kooskõlas?

Vanemahüvitise suuruse osas saab selgitusi anda Sotsiaalkindlustusamet.


Kas ühisdeklaratsioon 2017 aasta osas kehtib? Ja alates 2018 (2019) esitatavana enam ei ole seda?

2018. aasta alguses tuludeklaratsiooni tehes enam ühisdeklaratsioone esitada ei saa. Uue korra järgi saab abikaasale üle anda oma kasutamata maksuvaba tulu, kui enda tulud jäävad alla 2160 euro ja abikaasade tulud ei ületa kokku 50 400 eurot aastas, ning veel saab abikaasa üle anda oma kasutamata soodustused, st eluasemelaenu intresside, koolituskulude ja laste täiendava maksuvaba tulu kasutamata osa.

Meil on kahe puudega lapse pere, ema tööl ei käi hooldab lapsi, isa töötab kahe kohapeal kokku teenib 2300 eurot. Praegu on ühisdeklaratsiooniga 2 1 tulumaksumiinimumi! järgmine aasta siis saab pere 100 eurot vähem raha iga kuu kohta. Mida teha kas peab pool palka mustalt teenima?

Tõepoolest järgmisest aastast ühisdeklaratsiooni enam esitada ei saa. Kui ema on kodune ja tulu ei teeni, siis saab ema isale üle anda maksuvaba tulu 2160 euro ulatuses. See muudatus kehtib juba 2017. aasta kohta, st tuludeklaratsiooni kohta, mis esitatakse järgmise aasta veebruaris - märtsis.

Millal abikaasad saavad teha ühisdeklaratsiooni ja kuna saab arvesse võtta ka abikaasa 500€ tulumaksuvaba osa? Kui abikaasa pole töötanud deklareeritaval aastal ühtegi päeva või 1 päeva, kas on erinevust või kuna on erinevus? Kui abikaasa saab ainult üüritulu ja tööl pole sellel aastal käinud, saab ta siis 500€ kuu kohta maksuvabastust? 1. lapse pealt ei saa tulumaksu lapsevanem maha arvata, aga kui pere esimene laps saab kuu kota 500€ üüritulu, kas see oleks maksuvaba?

Alates 2017. aasta tuludeklaratsioonist, mis esitatakse 2018. aasta veebruaris - märtsis enam ühisdeklaratsiooni esitada ei saa. Kui üks abikaasa ei saa tulu või saab tulu (nt 1 päeva töötasu, üüritulu vm) alla 2160 euro aastas, siis saab ta kasutamata osa üle anda teisele abikaasale. Laps saab üüritulu deklareerida oma tuludeklaratsioonis ja talle kehtivad maksuvaba tulu arvestamisel samad reeglid, mis täiskasvanule.

Kas Pensioniametile peab uue avalduse esitama? Olen kohanud pensionäre, kes seda on teinud.

Kui olete mittetöötav pensionär, siis teie maksuvabastuse arvutab sotsiaalkindlustusamet automaatselt. Kui te ei taha, et sotsiaalkindlustusamet maksuvaba tulu teie pensionilt arvestaks, siis võtke nendega ühendust e-kirja või telefoni teel.

Minu abikaasa saab soodus pensioni, kuid käib ka tööl. Kuidas tema pensioni nüüd arvestatakse ja kas ta maksab selle pealt ka tulumaksu? Praegu on pensioni summa tal 437 €.

Töötaval pensionäril on õigus esitada maksuvaba tulu avaldus kas:

  • üksnes tööandjale, siis kuulub pension esimesest eurost tulumaksustamisele
  • üksnes sotsiaalkindlustusametile, siis kuulub töötasu esimesest eurost tulumaksustamisele
  • tööandjale ja sotsiaalkindlustusametile (juhul kui pension ja brutotöötasu on mõlemad alla 500 euro, siis kokku on pensionile ja brutotöötasule õigus ).

Maksuvaba tulu avaldust esitades peab töötav pensionär kokku arvestama enda kogutulu (pension + brutotöötasu), siis saab ta teada, millises summas maksuvabastusele tal õigus on. Maksuvaba tulu summa saab välja arvestada kalkulaatorite abil, mis on leitavad internetis, nt www.tulumaks.ee

Kui töötava pensionäri kogutulu (pension + brutotöötasu) on alla 1200 euro ja ta täna juba arvestab maksuvaba tulu pensionilt ja soovib, et nii oleks see ka edaspidi, siis ta uut avaldust Sotsiaalkindlustusametile esitama ei pea. Varem esitatud avalduse alusel arvestab Sotsiaalkindlustusamet automaatselt maksuvaba tulu 500 eurot.

Kui minu pension on 388 eurot, kas ma pean maksuametile avalduse tegema?

Maksu- ja tolliametile ei pea avaldus esitama. Sotsiaalkindlustusamet arvestab teile maksuvaba tulu.

Mina saan 541 eurot pensioni kuus, muid sissetulekuid ei ole. Kas minu pensionilt hakatakse võtma tulumaksu?

Teile kohaldub maksuvaba tulu 500 eurot ja tulumaksuga maksustatakse 41 eurot.

Miks töötavad pensionärid kaotavad kõige rohkem?

Kõige rohkem kaotavad need pensionärid, kes teenivad kuus keskmiselt üle 2100 euro. See on seotud sellega, et üldine maksuvaba tulu tõuseb 500 euroni, kuid kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionitelt.

Kas ma saan õigesti aru, et kui töötav pensionär kirjutab tööl avalduse tulumaksu arvestamiseks, siis pensioniametisse ei ole vaja minna?

Esmalt tuleks kokku liita kõik sissetulekud, sh töötasu ja pensioni, et teada saada, millisele maksuvaba tulule teil õigus on. Kui selle maksuvaba tulu suuruse saate kõik võtta kasutusele tööandja juures, siis sotsiaalkindlustusametile avaldust esitama ei pea. Kui töötasu on väiksem kui maksuvaba tulu suurus, siis on võimalik esitada sotsiaalkindlustusametile avaldus, et maksuvaba tulu suurusest puudu jäävas osas arvestaksid maksuvaba tulu nemad.

Kui töötav pensionär on esitanud avalduse maksuvaba tulu mahaarvamiseks pensionist, mille suurus on näit 450€ kas ülejäänud 50€ võetakse arvesse tuludeklaratsiooni tegemisel ja ta saab selle 2019 aastal kätte?

Kui pensionäril on ka muid tulusid, mida tuludeklaratsioonis deklareerida, siis võetakse arvesse ka ülejäänud 50 eurot. Kui pension on ainukene tulu, siis ei ole millegi osas ülejäänut 50 eurot maksuvabastus kohaldada.

Kui minu eripension on 1150 ja läksin tööle, ning töötasu on 100 eurot, siis kas ma pean esitama üldse maksuvaba tulu arvestamise avalduse?

Kui teie brutotöötasu on 100 eurot kuus, siis teie brutosissetulek kujuneb 1250 eurot kuus, millele kohaldub maksuvaba tulu 472 eurot kuus. Teil on õigus esitada Sotsiaalkindlustusametile avaldus, kuid kui te arvestate väiksema maksuvaba tulu summaga, siis ei pea te 2018. aasta tuludeklaratsiooni alusel tulumaksu juurde maksma.

Kas töötav pensionär peab esitama kaks avaldust (tööandjale ja pensioniametisse)? Ka juhul kui tulud kokku ei moodusta aastas 6000 €? Kui jätta tulemaksuvabastus esitamata, kas tehakse väljamakse pärijatele, kui pensionär lahkub siitilmast enne tulumaksu tagastuste tähtaega?

Kui töötava pensionäri pension ja brutotöötasu mõlemad on alla 500 euro kuus, siis võib esitada kaks avaldust. Oluline on, et tulud kokku ei ületa 1200 eurot kuus. Kui jätta avaldus esitamata, siis on õigus tuludeklaratsioon esitada pärijatel ja enammakstud tulumaks tagastatakse pärijatele.

Kas töötaval pensionäril on targem esitada maksuvaba miinimumi taotlus pensioniametile või tööandjale? Kuidas saan arvestada ette oma aasta sissetulekut, kui töötasu sõltub boonustasudest ja see omakorda tööga seotud klientide käitumisest? Kas tulumaks 20% arvestatakse lisaks panga poolt nõutavale 15%-le juhul, kui pensioni III samba sissemaksete summa soovitakse välja võtta korraga lepingu tähtaja lõppemisel ?

Töötaval pensionäril on õigus esitada maksuvaba tulu avaldus kas:
* üksnes tööandjale, siis kuulub pension esimesest eurost tulumaksustamisele
* üksnes sotsiaalkindlustusametile, siis kuulub töötasu esimesest eurost tulumaksustamisele
* tööandjale ja sotsiaalkindlustusametile.
Maksuvaba tulu avaldust esitades peab töötav pensionär kokku arvestama enda kogutulu (pension+töötasu), siis saab ta teada, millises summas maksuvabastusele tal õigus on.
Kui töötava pensionäri kogutulu (pension+töötasu) on alla 1200 euro ja ta täna juba arvestab maksuvaba tulu pensionilt ja soovib, et nii oleks see ka edaspidi. Siis ta uut avaldust Sotsiaalkindlustusametile esitama ei pea. Varem esitatud avalduse alusel arvestab Sotsiaalkindlustusamet 500-eurose maksuvabastusega pensionilt automaatselt.
Vabatahtliku kogumispensioni väljamaksete maksustamise põhimõtted ei muutu. Kui III samba väljamaksed on maksustatud 20%-lise või 10%-lise tulumaksumääraga, siis need lähevad need ka inimese aastatuluna arvesse. Samas väljamaksete maksustamine ja maksumäär inimese tuludeklaratsioonis ei muutu. Kui III samba väljamaksed on maksuvabad, siis need inimese aastatuluna arvesse ei lähe ja neid tuludeklaratsioonis ei deklareerita.

Kas pensionär, kes ei tööta peab ka kuskile avalduse esitama? Samuti, mida peab tegema töötav pensionär?

Mittetöötav ja pensioni saav inimene ei pea selleks, et tema pensionile rakendataks maksuvaba tulu, midagi tegema. Sel juhul arvutab maksuvaba tulu sotsiaalkindlustusamet automaatselt. Töötav pensionär peab üle vaatama, kas ja kellele ta on esitanud maksuvaba tulu avalduse. Oluline on, et te olete esitanud ainult ühe maksuvaba tulu arvestamise avalduse. Kui töötava pensionäri pension ja palk on mõlemad alla 500 euro, siis võib ta esitada kaks avaldust nii Sotsiaalkindlustusametile kui ka tööandjale. Oluline on, et maksuvaba tulu kohaldatakse kokku 500 euro ulatuses, mitte rohkem.

Olen hetkel töötu kuni veebruarikuuni 2018. Olen ka töövõimetus pensionär, 50%lise töövõimega. Uuest aastast terendab võimalus töötada, kuid seda töövõtu lepinguga ja seda ka mitme tööandja juures. Kuidas hakkab välja nägema minu tulumaksu maksmine?

Esmalt tuleks kokku liita kõik eeldatavad sissetulekud, sh töötasu ja pensioni, et teada saada, millisele maksuvaba tulule teil õigus on. Kui selle maksuvaba tulu suuruse saate kõik võtta kasutusele ühe tööandja juures, siis sotsiaalkindlustusametile avaldust esitama ei pea. Kui töötasu on väiksem kui maksuvaba tulu suurus, siis on võimalik esitada ka sotsiaalkindlustusametile avaldus, et maksuvaba tulu suurusest puudu jäävas osas arvestaksid maksuvaba tulu nemad.

Minu pension on 466 eurot. Kas sellele kehtib ka 500 eurone tulumaksuvabastus ?Siiani on minu pensionilt tulumaksu arvestatud. Eesti Väärtpaberi Keskus arvestab ka tulumaksu iga kuu maha, kätte saan 35 euro ringis. Kas sinna peab esitama avalduse et tulumaksu mitte maha arvata?

Uuest aastast kohaldub teile maksuvabastus 500 euro ulatuses nii i kui ka II samba pensioni väljamaksetele kokku. Tulumaksukohustus tekib teil ainult 500 eurot ületavas osas.

Kas mittetöötav pensionär peab kontrollima sotsiaalametis tulumaksuvabastuse tõendi olemasolu? Kui seda ei ole, kas tulumaks peetakse automaatselt jaanuarimakselt kinni esimesest eurost?

Kui siiani on üldist maksuvaba tulu (180 eurot kuus) teile kohaldanud Sotsiaalkindlustusamet, siis ei ole teil uut avaldust vaja esitada. Kui teil ei ole varasemalt Sotsiaalkindlustusametile avaldust esitatud, siis peetakse alates jaanuarikuust teie pensionilt tulumaks kinni alates esimesest eurost.

Saan tulumaksuga maksustatavat pensioni, tulumaksuga maksustatavat 2. pensionisamba väljamakset ja tulumaksuga maksustatavat töötasu korteriühistust kogusummas ca 850 euro ulatuses. Kas pean midagi ette võtma, et optimeerida uue seaduse valguses tulumaksusummat minule soodsamas suunas?

Kui töötasu ega pension ei ületa kumbki 500 eurot ehk teil ei ole võimalik ühe sissetulekuga kogu maksuvaba tulu arvesse võtta, siis on töötaval pensionäril võimalus maksuvaba tulu jagada. See tähendab, et kui näiteks pension on 400 eurot brutos, siis esitada sotsiaalkindlustusametile avaldus maksuvaba tulu arvutamiseks 400 eurolt ning 100 eurolt paluda arvestada maksuvaba tulu töötasult. Siis saate kogu maksuvaba tulu kuuarvestuses ära kasutada.

Palju kaotab oma endisest sissetulekust töötav pensionär, kelle palk on 900 ja pension 652 eurot ?

Eeldan, et tegemist on brutosummadega. Siis on kokku teie kuine brutosissetulek 1552 eurot, millele 2018. aastal rakendub maksuvaba tulu 304,44 eurolt. Sel aastal on teie maksuvaba tulu suurus 413 eurot ehk järgmisel aastal jääb teile 21,7 eurot iga kuu vähem kätte.

Olen Eesti pensionär ja elan hetkel Soomes. Eestist võetakse pensionilt maha 20%. Pension on 457 eurot. Mis õigusega võetakse minu pensionilt tulumaksu? Ärge palun hakake rääkima, et seaduse alusel. Samas olukorras kõigilt seda maksu ei võeta. Milles minu süü seisneb, et sellest vähesestki võetakse raha ära?

Teie kirja põhjal võib aru saada, et olete Soome maksuresident ja seetõttu kohalduvad teile mitteresidendi maksustamise reeglid. Eesti residentide ja mitteresidentide maksustamisel on erinevus.

Olen pensionär (pension ca 600 eurot). Jätkan töötamist 2-l töökohal( brutopalk kokku üle 2100 euro). Tegin avalduse mõlemale töökohale, et tulumaks võetaks maha esimesest eurost. Kas pean selle tegema ka pensioniametile?

Kui te ei ole varem sotsiaalkindlustusametile avaldust teinud, et nad rakendaksid teile maksuvaba tulu, siis ei pea sotsiaalkindlustusametile midagi teatama.

Olen töötav pensionär. Kuna aprillis 2018 toimub iga-aastane pensionite indekseerimine, mina aga ei tea seda summat, mida mulle lisatakse ja ei saa seda oma arvestustesse kanda, siis jään ma ju selle summa võrra kohe riigile võlgu ületuleval aastal ja pean tegema tagasimakse?

See, kas pensionite indekseerimine võib üldse teie maksuvava tulu suurust aasta jooksul mõjuta, oleks vaja teada teie brutosissetulekuid. Saate ise katsetada erinevate summadega erinevate kalkulaatoritega, nt see https://www.kalkulaator.ee/et/palgakalkulaator

Kas mittetöötav pensionär peab 475-eurose (neto) pensioni puhul esitama ka taotluse tulumaksuvaba miinimumi arvestamise kohta sotsiaalkindlustuse ametile?

Ei pea. Mittetöötava pensionäri maksuvaba tulu arvestab sotsiaalkindlustusamet automaatselt.

Minu pension on ca 450 eurot. Töötan ka erinevate töövõtulepingute alusel, tööandjatele teatatud, et töötasu arvestamine esimesest eurost. Kas pean veel mingi avalduse tegema sotsiaalkindlustuse ametile?

Kui teie pension ja burtotöötasu on kokku alla 1200 euro, siis peaksite üle kontrollima, kas teil on Sotsiaalkindlustusametile maksuvaba tulu kohaldamise avaldus esitatud.

Pension brutos praegu 448.-, töötasu brutos kõigub, 800-1000.- Kuidas toimida?

Kuna töötasu summa on muutuv, siis on teil kõige turvalisem kohaldada maksuvaba tulu pensionile väiksemas summas nt 300 eurot. See hoiab ära tulumaksukohustuse tuludeklaratsiooni alusel. Samas kui te olete tulumaksu aasta jooksul enammaksnud, siis see tagastatakse teile tuludeklaratsiooni alusel.

Olen pensionär-pension on 421 eurot, asusin 1. novembrist tööle palgaga200 eurot kuus. Kui palju pean hakkama maksma?

Teil on võimalik esitada maksuvaba tulu avaldus 421 euro ulatuses sotsiaalkindlustusametile ning 79 euro ulatuses tööandjale.

Olukorras, kus tööhõive on saavutamas maksimumi, oleks üks lahendus tööjõu puudumise vastu pensionäride (ära)kasutamine, mida on ka laiemalt mõni aasta tagasi arutatud. Kuid nüüd selle maksureformi valguses ei ole pensionäril mingit huvi tööle minna, kui just kuhugi väikse palgaga koristajaks või mujale madala kvalifikatsiooniga töökohale. Kas see ongi selle maksureformi üks eesmärkidest?

Maksuvaba tulu muudatus ei muuda töölkäimist kuidagi vähemkasulikuks. Iga täiendav euro suurendab ka peale uue süsteemi rakendumist igal juhul inimese sissetulekut.

Olen pensionär ja minu sissetulek on hetkel 1280 eurot. Tulumaksuvabastus arvestatakse pensionilt. Et riigile võlgu mitte jääda, kas peaksin tegema tulumaksusoodustuse kohta uue avalduse. Kui jah, siis mis summa suuruses see peaks olema?

Kui see sissetulek on tervenisti pension ja teil aasta jooksul muid sissetulekuid ei ole , siis arvestab sotsiaalkindlustusamet teile õige maksuvaba tulu automaatselt.

Kui olen töötav pensionär ja tegin avalduse 500-eurose tulumaksuvabastusele, kas pean tegema avalduse ka pensioniametile?

Selle info pealt ei ole võimalik paraku nõu anda. See oleneb sellest, kui suur on teie brutosissetulek.

Kui vanaduspensionär käib tööl kuupalgaga 1200 eurot (see on töötamise eest ainus sissetulek) ning vanaduspension on igakuiselt 400 eurot, siis kas tulumaksu arvestuse aluseks saab võtta ainult töötamise eest makstava aasta sissetuleku (14 400 eurot) ning piisab ainult tööandjale maksuvaba tulu igakuise mahaarvamise avalduse tegemisest (näit 350 eurot), et ei peaks 2019.aastal tuludeklaratsiooni esitades juurde maksma?

Kuna teie igakuine sissetulek on 1600 eurot, siis kohaldub teile maksuvaba tulu 278 eurot. Kui te lubate igakuiselt, kas Sotsiaalkindlustusametil või tööandjal kohaldada maksuvaba tulu selles summas, siis te ei pea tulumaksu tuludeklaratsiooni alusel juurde maksma. Kui maksuvaba tulu kohaldatakse suuremas summas, siis tekib tõesti tulumaksu juurdemaksmise kohustus.

Olen töötav pensionär, minu töötasu on brutos 1350 eurot ja pension 513 eurot. Kuidas oleks minul õigem käituda, et ei peaks järgmisel aastal tulumaksu tagasi maksma?

Kui teil muid sissetulekuid ei ole, siis on teie maksuvaba tulu suurus 131,67 eurot. Esitage tööandjale avaldus maksuvaba tulu arvesse võtmiseks selles summas ning veenduge sotsiaalkindlustusameti infotelefoni kaudu, et sotsiaalkindlustusamet teile maksuvaba tulu ei arvesta.

Minu palk koos pensioniga on 1463 eurot.

Kui need on brutotasud, siis kohaldub teile maksuvaba tulu 354 eurot kuus.

Töötava pensionäri probleem. Enne olin niigi maksustatud, kuna pension ületas miinimumi. Kas ma pean esitama EMTAle praegu veel mingi avalduse?

Maksu- ja tolliametile avaldust esitama ei pea. Sõltuvalt teie pensioni ja brutotöötasu suurusest, tuleb avaldus esitada, kas Sotsiaalkindlustusametile või tööandjale. Kui brutotöötasu ja pension on mõlemad alla 500 euro, siis on teil võimalus esitada ka kasks avaldust.

Pension on 366 eurot ja palk on 1300 eurot, siis kui suur oleks igakuine tulumaksu vaba tarvis panna, et pärast mitte juurde maksta?

Kui teie pension ja brutotöötasu on kokku 1666 eurot, siis kohaldub teile igakuine maksuvaba tulu 241 eurot.

Mis tuleb teha siis kui saan pensioni 410 eurot ja väljateenitud palk koos maksudega on 1200 eurot kuus?

Sel juhul on teie igakuine sissetulek 1610 eurot, millele kohaldub maksuvaba tulu 272 eurot. Teil tuleks esitada, kas Sotsiaalkindlustusametile või tööandjale avaldus maksuvaba tulu kohaldamiseks selle summa ulatuses, mitte rohkem. See hoiab ära tulumaksu juurde maksmise kohustuse 2018. aasta tuludeklaratsiooni alusel.

Kui mina saan pensioni kätte 479 € ja osalise töökoormusega töötades saan töökohalt 265 €,siis kas minu pensionilt arvestatakse tulumaksu uuel aastal või ei?

Et seda öelda, on vaja teada, kes praegu teile maksuvaba tulu arvestab. Kui te esitasite või esitate avalduse Sotsiaalkindlustusametile, siis saate pensioni jätkuvalt täies ulatuses kätte. Kui teie töötasult arvestatakse tulumaks alates esimesest eurost, siis on teil õigus esitada tuludeklaratsioon ja saada enammakstud tulumaks tagasi.

Saan Eesti pensioni 380 eurot ja pensioni Norrast 150 eurot. Seni on Norra pension olnud maksuvaba, kuna maksud võetakse juba Norras maha. Kuidas järgmisel aastal toimub tulu deklareerimine Eestis?

Välistulude deklareerimine uuest aastast ei muutu. Samuti ei muutu Eestist saadud pensioni deklareerimine. Muutub ainult maksuarvestus.

Kas Eesti vanaduspensionäri sissetulekut mõjutavad ka Soomes saadavad toetused? Kas need loetakse Eestis tulu hulka?

Välismaalt teenitud tulude puhul selgub lõplik maksukohustus inimese tuludeklaratsiooni alusel.

Kas pensionide (400€) tulumaks ka muutub? Kas Soome riigist saadava pensioni (570) pealt võetakse ka tulumaksu?

Alates 2018. aastast ei ole enam pensioni maksuvaba tulu, vaid on üldine maksuvaba tulu 500 eurot kuus. Te peate oma tuludeklaratsioonis deklareerima nii Eesti kui ka Soome pensioni ja teie lõplik maksukohustus selgub tuludeklaratsiooni alusel.


Miks töövõimetuspension läheb tulumaksustamisele ja töövõimetoetus mitte? Kas ainult nimes on põhjus? Ühed toetused ju mõlemad, või eksin?

Üks on pension, mis on maksustatav tulu ja teine on seaduse alusel makstav toetus, mis on maksuvaba. Sellest ka erinevus.

Tere, minu haiguspension on 220,24 eurot kuus, millest peetakse kinni tulumaks 44,05 eurot, mis võidakse mulle järgneva a oktoobriks tagastada. Kas ja mis muutub mu h-pensioni väljamaksetega alates 01.01.2018?

Kui teil muid sissetulekuid ei ole, siis kohaldub teie pensionile järgmisest aastast maksuvaba tulu 500 eurot. Sel juhul tuleb teil esitada Sotsiaalkindlustusametile avaldus maksuvaba tulu arvestamiseks. Kui teil on ka muid sissetulekuid, siis on olukord teine.

Olen 73 a. vanaduspensionär, ei tööta. Pension on 466 eurot. 58 eurot II samba kogumispension. Saan korra aastas Natura 2000 erametsatoetust 954 eurt. Kas pean avalduse esitama? Kui ei, kui suur on pension uuest aastast?

Kuna teie aastatulu jääb alla 14 400 euro, siis saab Sotsiaalkindlustusamet teile kohaldada maksuvaba tulu täies ulatuses ehk 500 eurot kuus. Pensioni osa, mis ületab 500 eurot maksustatakse tulumaksuga. Samuti maksustatakse tulumaksuga teile makstud toetus.

Olen 30 aastane invaliid. Saan pensioni sotsiaalkindlustusametilt 300 eurot ja töötan ning saan selle eest 400 eurot. Kas on võimalik esitada kahte kohta tulumaksuvaba avaldused (Töökohta ja SKA -sse), et nemad saaksid arvestada minu tulumaksuvaba summad?

Jah, saate esitada 400 euro ulatuses maksuvaba tulu avalduse sotsiaalkindlustusametile ning 100 euro ulatuses tööandjale.

Olen invaliid ja töötan. Saan pensioni sotsiaalkindlustusametilt. Kas on keelatud seadusega kui ma esitan kahte kohta(nii töökohta kui ka SKA-sse) 500 tulumaksuvaba avaldused?

Töötav pensionär saab maksuvaba tulu jagada kahes kohas, aga kahepeale kokku kuni 500 euro ulatuses. Kui aasta jooksul on maksuvaba tulu võetud rohkem arvesse kui aastase tulu järgi ettenähtud, siis tuleb järgmisel aastal tulumaksu juurde maksta.

Kas töövõimetuspensionist arvestatakse ka tulumaks maha?

Kui teile maksab ainult Sotsiaalkindlustusamet töövõimetuspensioni ja teil rohkem sissetulekuid ei ole, siis on see teie maksustatav tulu, millele Sotsiaalkindlustusamet kohaldab juba väljamakse tegemisel maksuvaba tulu, sel juhul ei pea te midagi tegema.

Kas Sotsiaalkindlustusameti poolt makstav igakuine toitjakaotuspension maksustatakse tulumaksuga ja arvestatakse aastatulu hulka?

Just, toitjakaotuspension on maksustatav tulu ja see arvestatakse aastatulu hulka.

Saan palka 600 eurot kuus ja invaliidsuspensioni 200 eurot. Kas tulumaks siis 300 euro pealt, so umbes 60 eurot?

Väga õige. Teile kohaldub maksuvaba tulu 500 eurot ja tulumaksuga maksustatakse 300 eurot.

Kui inimene lisaks oma kuupalgale saab töövõimetus pensioni, kas siis tulumaksuga maksustatav on nii palk kui pension kokku ? Siiani ei ole pidanud töövõimetus pensioni pealt tulumaksu maksma.

Sotsiaalkindlustusameti poolt väljamakstav töövõimetuspension on ka praegu tulumaksuga maksustatav. Uuest aastast muutub aga maksuvaba süsteem ühtsemaks ning kaob ära täiendav maksuvabastus pensionitele.


Kuidas hakkab olema FIE-de maksustamine. Kas säilib põllumajandusega tegeleva FIE maksusoodustus?

FIE maksustamise põhimõtted ei muutu. Põllumajandusega tegeleva FIE maksusoodustus säilib.

Kui palju on uuest aastast FIE sotsiaalmaks ja mis on tulumaksuvaba miinimum?

FIE sotsiaalmaksu määr ei muutu. FIE dekalreerib on ettevõtlustulu E vormil ja muud tulud tuludeklaratsiooni A vormil ning isikule kohalduv maksuvaba tulu arvutatakse välja aastatulude, sh ettevõtlustulu põhjal. Tulud deklareeritakse sarnaselt senisele, kuid füüsilise isiku maksuvaba tulu ei ole enam uuest aastast kindel summa aastas, vaid sõltub kogu aastatulu suurusest.

Kuidas saab tulumaksuvaba miinimumi arvestada osalise töövõimega füüsilisest isikust ettevõtja, kui töövõimetusepension on väiksem, kui maksuvaba miinimum. Ja veel - kas uuest aastast peab osalise töövõimega FIE maksma avansilist sotsiaalmaksu? Kas ja kellele peab selline ettevõtja esitama vastavad avaldused?

Osalise töövõimega FIE sotsiaalmaksu arvestamise reeglid ei muutu. FIE saab maksuvaba tulu arvestada tuludeklaratsiooni alusel, mille põhjal selgub füüsilise isiku lõplik maksukohustus.

Kui FIE saab PRIAst toetust, mis maksustatakse tulumaksuga, kas see toetus läheb ka maksustatavaks tuluks?

FIE puhul läheb aastatuluna arvesse ettevõtlustulu, mis kuulub E vormi alusel maksustamisele.


Müüsin selle aasta alguses peamise elukohana kasutatava korteri maapiirkonnas. Müük toimus järelmaksuga, kuna muidu ostjat raske leida. Selline müük oleks tulumaksuvaba vana seaduse kohaselt. Kas saan õigesti aru, et kuna müük toimus järelmaksuga, siis pean järgmistel aastatel selle oma maksuvaba tulu arvestamisel arvesse võtma? Saadud raha kasutan uue elukohana elamiskõlblikuks tegemiseks. Kuigi olen madalapalgaline pean seda tulu arvestades kogu oma palgalt seega tulumaksu maksma järgmised 5 aastat? Kuidas see muudatus toetab elu maal ja madalapalgalisi?

Eluaseme müügi maksuvabastus kehtib ka järgmisel aastal. Kui tegemist oli eluaseme müügiga, siis on see tulumaksuvaba ning ei lähe ka maksuvaba tulu arvestuses aastatulu hulka.

Elasime 20 aastat korteris. 4 aastat tagasi ostsime maja ja kolisime ära. Järgmisel aastal on plaanis korter maha müüa. Kuidas ja kas korteri müük hakkab mõjutama tulumaksu arvutamist?

Kui te müüte oma eluaseme, siis on see müük teile maksuvaba ja see ei mõjuta teie maksuarvestust. Kui te olete vahepealsel perioodil korterit kasutanud muul otstarbel, nt üürinud välja, siis tuleb teil deklareerida kasu korteri müügist ja kasu läheb arvesse ka teie aastatuluna, mis mõjutab teie maksuvaba tulu suurust.

Kui ma müün enda ehitatud suvila (abikaasaga ühisvara), ka siis mõlema pensionid maksustatakse?

Tulumaksuseadus näeb suvila müügile ette maksuvabastuse juhul, kui suvila on maksumaksja omandis olnud üle kahe aasta ning kinnistu suurus ei ületa 0,25 hektarit. Kui suvila müük on teile maksuvaba, siis seda tuludeklaratsioonis ei deklareerita ja teie aastatuluna ei arvestata. Sel juhul ei mõjuta see ka teie maksuvaba tulu suurust.

Kas kogumispension maksustatakse igakuuliselt ja kas arvestatakse tulumaksuvaba määra?

II samba väljamaksetele saab ka kohaldada maksuvaba tulu.

Mis saab III samba tulumaksu tagastusest?

Ka 2018. aastal saab III samba sissemaksed oma maksustatavast tulust maha arvata. Samuti ei muutu III samba väljamaksete maksustamise põhimõtted.

Kuidas maksustatakse III samba pensioni, kui see vahetult enne pensionile jäämist korraga välja võtta? Kogutud on 17 aastat ja vanus üle 60.

Vabatahtliku kogumispensioni väljamaksete maksustamise põhimõtted ei muutu. Konkreetselt teile tehtava III samba väljamakse maksustamist saab teile selgitada Pensionikeskus.

Pärisin pensioni II samba ja soovin fondi osakud müüa ning rahana välja võtta (see maksustatakse tulumaksuga). Aga kas selline väljamakse läheb ka füüsilise isiku tulude arvestusse sarnaselt palga, üüritulu ja dividendituluga?

See läheb ka teie aastatuluna arvesse.

Kui ma saan 300 EUR 1. samba pensionit, 15 EUR fondipensionit väljamaksena 2. sambast ja 500 EUR palka, siis millelt arvestada 500 EUR tulumaksuvabastust maha esimesena. Kui seda tehakse pensionilt, siis pean tegema tööandjale avalduse 500 - pension suuruse summa tulumaksuvaba miinimumi arvestamiseks. Õige?

Kui teie kogu sissetuleku kuus keskmisena jääb alla 1200 euro, siis saate kogu maksuvaba tulu ehk 500 eurot lasta võtta arvesse tööandjal ning samal ajal veenduge, et sotsiaalkindlustusamet siis teile maksuvaba tulu ei arvestaks.

Kui mul on SEB panga II pensionisambast igakuised väljamaksed, millest pank arvab maha tulumaksu, siis lisades selle summa brutona oma aastatulusse läheb see ju topeltmaksustamisele?

See ei lähe uuesti maksustamisele, vaid see võetakse lihtsalt arvesse, et arvutada, kui suur maksuvaba tulu on teile ettenähtud.

Kui kasutan investeerimiseks eraisiku investeerimiskontot, siis kas uue TMS-i järgi lähevad ka sinna kontole laekunud dividendid jooksva aasta eraisiku tulu arvestusse kui ma ei plaani investeerimiskontolt väljamakseid teha?

Kõik saadud dividendid lähevad aastatuluna arvesse. Eesti äriühingult saadud dividendid tuleb deklareerida investeerimiskonto sissemaksena. Välismaiselt äriühingult saadud dividendid tuleb deklareerida tuludeklaratsioonis välismaalt saadud tuluna ning investeerimiskonto sissemaksena.

Kas dividendi puhul on topeltmaksustamine alates järgmisest aastast? Ettevõte 20 või 14% ja saaja 20% eeldusel, et teenistus on üle 25200?

Dividendi jaotamisel kuulub maksustamisele Eesti äriühingu kasum ning eraisik sellelt 2018. aastal tulumaksu tasuma ei pea. Küll aga läheb dividenditulu inimese 2018. aastatulu arvestusse maksuvaba tulu arvutamisel. Eesti äriühingust saadud dividenditulu läheb arvesse laekunud dividendi summana ehk n-ö laekunud raha ulatuses. Samas kui on saadud välismaalt dividende, millelt on välismaal tulumaks kinnipeetud või tasutud, siis läheb aastatuluna arvesse nii-öelda dividendide brutosumma ehk koos kinnipeetud või tasutud maksuga summa.

Olen OÜ ainuomanik ja ka ainuke tegutseja selles. Vanaduspensionärina elatun praktiliselt rahast, mida oma OÜ-st dividendidena välja võtan.

Dividend (laekunud summa) läheb teie aastatuluna ehk sissetulekuna arvesse ja mõjutab teie maksuvaba tulu suurust.

Kas ei ole nii, et näiteks dividendi saajaid maksustatakse topelt? Kõigepealt maksab ettevõte väljamakstavatelt dividendidelt tulumaksu. Ja kui dividende saanud isikul läheb seetõttu aastane sissetulek nii öelda üle määra, ei saa ta ka maksuvaba miinimumi 500 eurot kuus kasutada vaid tema maksukoormus seeläbi tõuseb veelgi.

Ei ole nii, dividende ei maksustata topelt. Dividend läheb isiku sissetulekuna arvesse ja mõjutab isiku maksuvaba tulu suurust, kuid dividendi füüsilise isiku tuludeklaratsioonis 20%-lise maksumääraga ei maksustata.

Kuidas mõjutab uus tulumaksukord investeerimiskontole laekuvate dividendide deklareerimist?

Eesti äriühingult saadud dividendid lähevad aastatuluna arvesse ja tuleb deklareerida investeerimiskonto sissemaksena. Välismaalt saadud maksustatud dividendid tuleb deklareerida tuludeklaratsioonis välistuluna ja samuti investeerimiskonto sissemaksena.

Küsimus on dividendide tulus. Kui inimesel on näituseks aastatulu üle 25 500 euro ja ta saab aasta lõpus ka dividende, millelt on ettevõtte tasandil juba tulumaks tasutud, siis kas inimene peab uuesti neilt riigile tulumaksu maksma ehk dividendid on topeltmaksustatud?

Dividendilt ei pea inimene oma tuludeklaratsioonis tulumaksu 20% tasuma. Külla aga läheb dividend arvesse inimese aastatuluna ja mõjutab seeläbi tema maksuvaba tulu suurust. Kui inimesele on aasta jooksul kohaldatud maksuvaba tulu suuremas summas kui tal on tuludeklaratsiooni järgselt õigus, siis peab inimene vahelt tulumaksu juurde tasuma.

Kui dividendid lähevad minu tulu arvestusse ja muudavad tulumaksumäära, siis kas ei peaks dividendide väljamaksja poolt juba tasutud tulumaks minema minu makstud tulumaksu arvestusse? Praegu on asi nagu tasakaalust väljas?

Dividendid ei muuda tulumaksumäära, see on ka 2018. aastal 20%. Äriühingud tasuvad tulumaksu määras 20/80.

Kuhu jääb ettevōtluskonto, mida on pikalt lubatud?

Ettevõtluskonto seadus jõustub küll 1.jaanuaril, kuid kindlasti aasta algusest seda võimalust kohe kasutada pole inimestel võimalik. Kuna ettevõtluskonto avatakse pangas ning maksustamiseks on vajalik panga ning MTA vaheline infovahetus, eeldab seaduse elluviimine nii MTA kui mõne panga poolset IT-arendust. Seni on arendusest huvitatud olnud LHV pank ning eeldatavalt ei valmi lahendus enne 2018. aasta teist poolt. Ettevõtlustulu maksu tasumine toimub vastavalt sellele, kui palju vastavale kontole raha laekub.

Kui abikaasa saab ema pensioni oma kontole. Kuidas siis arvestada tulu?

Maksukohustus arvestatakse ikka ema järgi, kuigi raha laekub abikaasa kontole

Miks peab ettevõte pensionäri palkamisel maksma tema eest töötuskindlustusmaksu kui pensionärile kindlustus ei laiene?

Kuna koondamisel ja ettevõtte pankrotistumisel makstavad töötuskindlustushüvitised on kättesaadavad ka pensionäridele, siis on tööandja töötuskindlustusmakse kehtiv ka pensionäride suhtes.

Paluks antud graafikul (https://www.emta.ee/sites/default/files/eraklient/tulu-deklareerimine/maksuvaba_tulu_summa.png) iga tulba kohta inimeste arvu, kes antud tulpa kuuluvad? Ehk sooviks teada, palju on eestis neid inimesei kelle brutotulu kuus on 500.- eur, 600. -eur, 700.- eur jne, kuni üle 2100.- eur. Kui selline info on kuskil juba olemas, oleks tore kui viitaksite sellele.

Taolist analüüsi ei ole tehtud.

Kuidas te defineeriksite antud teema kontekstis mõiste "tulu"?

Aastatulu hulka arvestatakse kogu inimese maksustatav tulu. Maksustatava tulu loetelu ei ole seaduses lõplik, küll on aga lõplik maksuvaba tulu loetelu, ehk et vaieldavust ei tohiks tekkida. Tulumaksuga maksustatav tulu on nt töötasu, preemia, puhkusetasu, haigushüvitis, vanemahüvitis, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, maksustatav pension, stipendium, välismaal saadud töötasu ja muu tasu ning dividend, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata. Maksuvaba tulu arvestamisel loetakse inimese tulude hulka ka Eesti äriühingult saadud dividend või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud ja ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summa, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu võrra.