Põhja ringkonnaprokuratuuri prokurör Stella Veber selgitas, et seni kogutud tõendite järgi on alus Teet Soormi ja Mati Tuvi kahtlustada ettevõttele kahjulike tehingute tegemise läbi usalduse kuritarvitamises ning kokku ligi pooleteise miljoni euro omastamises ning samas ulatuses rahapesus. „Esitatud kahtlustuste järgi omastasid Teet Soorm ja Mati Tuvi aastatel 2010-2016 AS Rakvere Farmide vara, kasutades selleks nendega seotud isikutele kuuluvate või nende kontrolli all olevate ettevõtetega sõlmitud lepinguid. Samuti kasutati fiktiivseid arveid kuritegelikul teel saadud raha legaliseerimiseks. Lisaks sõlmisid Teet Soorm ja Mati Tuvi ettevõttele kahjulikke rendi- ja garantiilepinguid, millega võeti ettevõttele põhjendamatuid kohustusi summas üle 3 miljoni euro. Tänaseks on kriminaalmenetluses tsiviilhagi tagamiseks arestitud üle 1,3 miljoni euro väärtuses erinevat vara," lisas prokurör Veber.

Keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo menetlustalituse juhi Ülav Kalfi sõnul sai politsei avalduse võimalike rikkumiste kohta aktsiaseltsi esindajatelt, kes teostasid ettevõttes sisejuurdlust. „Ettevõtte normaalse toimimise huvides ning kahju tekkimise riskide vähendamiseks on tähtis, et igal ettevõttel oleksid välja töötatud järelevalvemehhanismid. Sellega saaks ettevõte ise rikkumisi ära hoida või need juba varakult tuvastada ning olukorda sekkuda. Kõnealune juhtum on hea näide sellest, kuidas ettevõte selgitab ise rikkumised välja, fikseerib need ning teeb koostööd politseiga. Tugev kontroll ettevõttes aitab kaasa selgitada välja omakasupüüdlikud töötajad ning vähendab võimalikke riske," lisas Kalf. Tema sõnul võivad asutuse enda järelevalve käigus selguda probleemid, mis muidu ei pruugiks politsei vaatevälja jõuda.

Täna teostati erinevates Eesti linnades kahtlustatavate elu- ja töökohtades läbiotsimisi.

Uurimist viib läbi keskkriminaalpolitsei ning seda juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

Vallandamine ja sisejuurdlus

2016. aasta novembrikuus tuli nagu välk selgest taevast uudis, et HKScan Estonia juhtkond vabastati töökohustustest ning algatati sisejuurdlus. Vihje anti kontserni juhtkonnale. Pärast seda saigi HKScan Estonia juhiks Anne Mere. Teet Soorm oli üks lahkujatest, kuid HKScan ei täpsustanud toona, mis oli vallandamiste täpne põhjus.

Juba varem oli meedias kirjutatud, et HKScan Estonia juhatuse esimehe ning ka ettevõtte seakasvatusega tegeleva tütarfirma Rakvere Farmid (endine Ekseko) juhatusse kuulunud Teet Soormi lähisugulastega seotud firmad on tihedates ärisidemetes Soormi juhitavate ettevõtetega.

HKScani sisejuurdluse käigus selgus, et Soorm koos temaga vallandatud seakasvatusdivisjoni direktor Mati Tuviga, linnukasvatusdirektor Lauri Kallikormiga ja seakasvatusdivisjoni tehnikajuht Hindrek Smidtiga olidki ostnud tooteid ja teenuseid ettevõtetelt, mis kuuluvad kas neile või nendega seotud osapooltele.

Kuidas äri käis?

Teet Soormi isa Ain Soormi äride seotus poja juhitavate ettevõtetega käis Eesti ajakirjandusest läbi juba kuue aasta eest. Toona kinnitas Teet Soorm Äripäevale, et „ma ise pole selle ettevõtte juhtimisega seotud ja ma ei oma ka teistes ettevõtetes osalusi".

Sealiha saamiseks on Ekseko (praegu Rakvere Farmid - toim) sõlminud pikaajalised lepingud nn partnerfarmidega, kes saavad Eksekolt põrsaid, et saata need pärast vajaliku nuumakaalu kogumist tagasi Eksekosse või otse Rakvere Lihakombinaati. Mitmed partnerfarmid on läbi omandisuhete seotud Ain Soormi ainuomanduses OÜga Tarva Konsultatsioonid.

Teet ja Ain Soormi 2001. aastal asutatud Tarva Konsultatsioonid OÜ põhitegevusalaks on investeerimistegevus põllumajandusettevõtetesse ja konsultatsioonialane tegevus. Juba 2005. aasta lõpus liikus Teet Soormi 75protsendiline osalus isale, kes on sellest ajast peale ettevõtte ainuomanik. Tarva Konsultatsioonid on osanikuks Lõpe Agro OÜs, Saimre Agro Grupp OÜs ning Ovolex OÜs.

Loe Soormi erinevatest äridest ja temaga seotud inimestest pikemalt siit.

Alates 2017. aasta aprillist on ta Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu liige.

Teet Soormi elukaaslane on majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

HKScani praegune juhtkond on teemat ka juba kommenteerinud. Loe kommentaari siit.