Positsiooni tugevdamine

Tegelikult muutus Läti logistikasõlmeks juba mõnda aega tagasi: üle 6000 firma osutavad veoteenuseid vahetult Lätist, arendades vastavat infrastruktuuri. Loomulikult käib klientide nimel äge võitlus. Sellises tihedas konkurentsis muutub aga iga uus teenus võimaluseks klient endale saada. Kuid millisest teenustest käib jutt?

Logistika ja kaubandustegevuse rahastamine

Tehes koostööd väikese ja keskmise suurusega ettevõtetega, on logistikud vägagi hästi kursis nende käibevahendite nappuse probleemiga: Eurostati andmetel vajavad ligi pooled kiirelt kasvada soovivad väikefirmad laenu. Seetõttu osutubki logistikutele vägagi oluliseks pakkuda neilt teenust ostvatele klientidele kaubandustegevuse rahastamise võimalust. Mitmed Läti logistikafirmad pakuvad seda juba praegugi www.rahastada.ee vahendusel.

Kuidas toimub kaubandustegevuse rahastamine?

Teenuse põhiolemus seisneb selles, et firma Quinto Capital Partners (QCP) lepib kokku logistiku kliendi ehk kauba ostjaga tehingu rahastamises, kusjuures tagatiseks on tellitav kaup, mis võib olla juba teel. QCP spetsialistid analüüsivad ostja äritegevust, pakuvad rahastuse mahu ja tariifi. Kui leping on allkirjastatud, kannab ostja oma osa tasumisele kuuluvast summast QCP kontole. Seejärel maksab QCP tarne eest 100% ulatuses, ostes kauba välja enda nimele. Kui veos saabub Euroopasse, ostab ostja selle välja kas terviku või osade kaupa, tasudes QCP poolt rahastatud osa. QCP jälgib muu hulgas sedagi, et ostja täidaks oma kohustused logistikute ees.

Nii sünnibki vastastikune kasulik koostöö, mille kohta saab rohkem infot www.rahastada.ee.