Tänavu 1. novembril jõustusid taksovedu käsitlevad ÜTS-i muudatused, millega liideti sõidujagajad taksoveoteenuse alla. Võrdsema kohtlemise huvides leevendati ühtlasi nn traditsioonilise taksoteenuse nõudeid.

Riigikogu muutis muu hulgas ka volitusnormi, mille alusel võivad kohalikud omavalitsused kehtestada taksoveol kasutatavatele sõidukitele nõuded, mis tagaksid teenuse kvaliteedi, sõitjate mugavuse ja keskkonnasäästlikkuse. Seadusemuudatuse kohaselt saavad kohaliku omavalitsuse õigusaktid kehtida üksnes nn traditsioonilise taksoveo kohta. Kuid sõidujagajatele need ei kehti, kirjutas õiguskantsler Ülle Madise pöördumises riigikogu majanduskomisjoni poole.

"Mõned kohalikud omavalitsused ongi taksodele nõuded kehtestanud. Näiteks Räpinas peab taksona kasutatava sõiduki heitmenorm vastama vähemalt Euro 5 standardile. Sama nõue kehtib ka Viimsi vallas, Tallinnas ja Tartus. Niisugune tingimus välistab üldjuhul selle, et taksona kasutatakse vanemat kui 2009. aastal toodetud sõidukit. Selliseid üksnes traditsioonilise taksoveo kohta käivaid nõudeid on teisigi. Näiteks nõuavad paljud omavalitsused, et takso peab olema puhas nii seest kui ka väljast, värvi- ja roostekahjustusteta," kirjutas ta.

"Kohaliku omavalitsuse kehtestatud taksoveonõuded ei kehti sõidujagajatele ja isegi, kui Uber, Taxify ja teised teenusepakkujad järgivad kõiki kohaliku omavalitsuse nõudeid, siis seaduse järgi nad seda tegema ei pea."

"Eesti Vabariigi põhiseaduses sätestatakse võrdse kohtlemise põhimõte. Seadus peab kohtlema sarnaseid gruppe sarnaselt ja erinevaid erinevalt. Erinev kohtlemine on õigustatud siis, kui sellel on objektiivne ja mõistlik põhjus," tuletas Madise meelde. "Mõistagi võib seadustega kehtestada ettevõtlusvabaduse piiranguid. Kuid piirangud peavad olema vajalikud legitiimse eesmärgi saavutamiseks, selleks sobivad ning piirama põhiõigusi võimalikult vähe."

"Kõnealusel juhul on piiranguks see, et nn traditsiooniline takso peab vastama kohaliku omavalitsuse kehtestatud nõuetele. Erinevad nõuded kehtivad seega sõltuvalt sellest, kas taksovedu korraldatakse sõidujagajate poolt või traditsioonilisel viisil. Osutatav teenus on mõlemal juhul sisult sama," kirjutas ta pöördumises.