Riigikontrolli hinnangul on sotsiaalkindlustusfondide raha ja reservide liitmisel nö valitsuse rahaga tekkinud olukord, kus haigekassa ja töötukassa raha on kasutatud vastuolus nii Eesti Haigekassa kui ka töötuskindlustuse seadusega. Nende seaduste järgi ei ole haigekassa ega töötukassa raha lubatud kasutada millekski muuks kui vaid nende seadustes sätestatud ülesannete täitmiseks.

"Lugupeetud täitevvõimu ja seadusandliku võimu esindajad, palume teil avalikult selgitada, kuidas on saanud tekkida olukord, et Vabariigi Valitsus kasutab sotsiaalkindlustuse tarbeks ette nähtud vahendeid mittesihipäraselt?" seisab ametiühingute kirjas.

"Soovime teada, mille jaoks kasutas Vabariigi Valitsus Riigikontrolli poolt mainitud Eesti Töötukassa ja Eesti Haigekassa vahendeid. Me ei pea õigeks, et töötajad, kes koos tööandjatega igapäevaselt ja märkimisväärselt panustavad antud fondidesse raha kogumisel, ei ole antud vahendite kasutamisest teadlikud. Sotsiaalkindlustuse vahendite mitte-eesmärgipärase kasutamise õigust valitsusel ei ole," seisab pöördumises.

Kirjale on alla kirjutanud:

Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing (EMSA)
Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL)
Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing (ETKA)
Eesti Side- ja Teenindustöötajate Ametiühingute Liit (ESTAL)
Eesti Energeetikatöötajate Ametiühingute Liit (EEAÜL)
Eesti Haridustöötajate Liit (EHL)
Riigi- ja Omavalitsusasutuste Töötajate Ametiühingute Liit (ROTAL)
Eesti Vedurimeeste Ametiühing (EVA)
Eesti Transpordi- ja Teetöötajate Ametiühing (ETTA)
Eesti Tööstustöötajate Ametiühingute Föderatsioon (ETTAF)
Eesti Tervishoiutöötajste Kutseliit
Eesti Õdede Liit (EÕL)
Haritlaste Ametiühing
Eesti Metsatöötajate Ametiühing (EMTAÜ)

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid