Tulumaksuvaba miinimumi reform on Ratase kinnitusel üks valitsuse suurima mõjuga otsustest, millel on tugev ideeline alus. Just maksudest laekub ka kaalukam ja suurim osa rahast, mida riik oma eelarves kasutab ja valitsuse poliitiiliste otsuste toel ka inimeste heaoluks kasutab,“ lausus Ratas.

Ratase sõnul on meie majanduses palju kitsaskohtasid. Küsimused kuidas tõsta iivet, kuidas suurendada ühiskonna solidaarsust, võrdsust, sidusus; kuidas tõsta tootlikkust, kuidas vähendada regionaalseid erinevusi, loetles ta lisades, et kõik need küsimused puudutavad otseselt meie majandusedu.

Maksupilti tulebki Ratase sõnul vaadata laiemalt, seotult laiemalt ühiskonnaga, sest just suurem jõukus loob aluse jätkusuutllikuks majanduseduks.

„80% Eesti elanikest saavad tulumaksureformiga igal palgapäeval oluliselt rohkem vahendeid oma arveldusarvele. Kõige enam aitab maksureform kuni keskmist palka teenivaid inimesi,“ kinnitas Ratas, lisades, et suure sissetulekuga inimestele ei anta tõesti enam maksusoodustust. Tema sõnul peaks see olema nende panus sidusama ühiskonna loomisel.

Ratas tõi näite, et käis täna hommikul koolis esinemas ning vestles pärast õpetajatega. Vestluse käigus küsis ta õpetajatelt, kuidas maksureform neid puudutab. Ratase kinnitusel kinnitasid õpetajad, et reform puudutab nende sissetulekuid positiivselt.

„Järgmisel aastal tõuseb meie inimeste keskmine sissetulek tervelt 12%,“ ütles Ratas.