Ega just kodanikes kindlustunnet see tõsta, kui alles loodud pensionifondi süsteemi hakataks märkimisväärselt ümber kujundama. Ettepanek lõpetada pensioni teise samba kohustuslikud maksed seda kahtlemata on. Riigipoolsed vangerdused töötavate lahenduste kallal annaks sõnumi, et säästmine vanaduspõlveks polegi nii vajalik muutlikkus keskkonnas.

Edukad riigid motiveerivad süsteemsete lahenduste läbi kodanike pikaajalist säästmist võimalikult varasest elueast alates, et tagada ka nõrgematele ühiskonna gruppidele tulevikus vähemalt minimaalne finantskindlus ja elatustase.

Varasemas elufaasis reeglina ei mõelda palju säästmise peale ning pensionifondide süsteem motiveerib juba varakult midagi kõrvale panema. Kahtlemata on pensionifondid vaid üks säästmise lahendustest ning sellele lisanduvad muud võimalused nagu kodanike enda investeeringud haridusse, ettevõtetesse, kinnisvarasse ja finantsvaradesse.