Kui uudis on börsisüsteemis avaldatud, teeb börs uue teate kauplemise taasalustamisest.

Tallinna Vee aktsiaga on tehtud täna 55 tehingut, mille kogukäive on 82 066,10 eurot. Võrreldes eilse sulgemishinnaga langes aktsia täna 0,8 protsenti, 11,80 eurole. Aastaga on Tallinna Vee aktsia hind langenud 14 protsenti.

Tänavu veebruaris esitas Tallinna Vesi riigikohtule kassatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtu 26. jaanuari 2017 otsuse peale, millega ringkonnakohus jättis rahuldamata ettevõtte kaebuse Tallinna Vesi ja konkurentsiameti vahelises tariifivaidluses.

Konkurentsiamet on alates 2011. aasta maist keeldunud rahuldamast Tallinna Vesi poolt esitatud vee- ja reoveeteenuse hinnataotlusi. 2011. aasta oktoobris tegi amet ettevõttele ettekirjutuse tariifide vähendamiseks. Tallinna Vesi märgib, et konkurentsiamet ei ole oma seisukohta muutnud hoolimata sellest, et Eesti kohtud on tunnistanud Tallinna Vesi ja Tallinna linna vahel 2001. aastal sõlmitud teenuslepingu tariife puudutava osa halduslepinguks.

Tallinna Vesi on seisukohal, et halduslepingut peab riik haldusmenetluse seaduse alusel järgima kuni lepingu muutmise või kehtetuks tunnistamiseni.

Paralleelselt ning eraldiseisvana kohalikust kohtuvaidlusest on käimas rahvusvaheline vahekohtumenetlus. Rahvusvahelise vahekohtu istungid toimusid 2016. aasta novembris.