Esiteks tegi amet korrektselt, et ei kooskõlastanud 2011. aastal ettevõtja taotletud kõrgemat hinda ning teiseks, et tegi ettekirjutuse, millega nõudis 2011. a hinna langetamist. Seega on hind olnud külmutatud alates aastast 2010, teatas konkurentsiamet.

“Kohtuotsuse alusel on selge, et täna kehtivad hinnad on liiga kõrged. Tarbija kõige suurem võit on see, et tänane hind ei tõuse ja ettevõtja ei saa tarbijatelt nõuda ka mingisugust kompensatsiooni selle eest, et ta ei ole 2011. aastast alates saanud hinda tõsta,” teatas konkurentsiameti juht Märt Ots. “Kuna ameti ettekirjutus jäi jõusse ja ei ole ka enam kohtu poolt sätestatud ajutist õiguskaitset, siis on ettevõtja kohustatud esitama ametile uue kulupõhise hinnataotluse.”

AS-i Tallinna Vesi ja tarbijate vahel sõlmitud võlaõiguslike kokkulepete osas ei ole konkurentsiamet pädev sekkuma. Taolised vaidlusküsimused kuuluvad lahendamisele tsiviilkohtus. Tsiviilõiguslike vaidluste puhul soovitame isikutel oma õiguste välja selgitamiseks pöörduda tsiviilõigust hästi tundva nõustaja poole.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid