Enim kiidetud organisatsioonid on töötajatelt pälvinud ankeedipõhiseid kiitusi mitmekümnelt inimeselt. Kõik kiidetud organisatsioonid said ka võimaluse kandideerida Unistuste Tööandja 2018 tiitlile, mis antakse välja 2018 aasta alguses.

“Kui vaadata nii kasvanud kiituste hulka ja sisu kui ka meie konkursil osaleda soovivate organisatsioonide profiile, siis torkab silma, et kiidetud ettevõtted on 2/3 ulatuses erinevad varasemate aastate kiitusesaajatest,” rääkis konkursi eestvedaja Anu-Mall Naarits Marketingi Instituudist. “Üks võimalikke järeldusi ütleb, et kasvav heade töötajate puudus on IT-sektorist laienenud muudesse töövaldkondadesse ja üha rohkemad ettevõtted on endid töötajatele atraktiivsemaks muutmas. Seda tehakse läbi paindlikemate töötingimuste pakkumise ja meeskonnakultuuri kujunemisesse investeerimise. Samuti mõistab üha rohkem organisatsioone tööandja brändi tähtsust ja püüab seda väärtust eneses kasvatada.”

Spontaansed kiitused teevad enim rõõmu

Anu-Mall Naarits selgitas, et kiituste seas on nii spontaanseid kiitusi kui ka julgustatud kiitusi neile ettevõtetele kes on juba arvestanud sooviga kandideerida Unistuste Tööandjaks ja on oma töötajaid ise kiitustele utsitanud. “Mõlemad kiituste grupid on olulised, kuid mõistagi on spontaansetel kiitustel emotsionaalselt suurem kaal. Statistiliselt nägime umbes kümmekonda ettevõtet ja organisatsiooni, kes saavutasid 10-15 inimese kiitused spontaanselt ilma, et organisatsiooni juhtidel olnuks plaani konkursil kandideerida. Neid organisatsioone, keda kiideti enim, kutsusime ka kandideerima ja end teiste tööandjatega kõrvutama. Oli isegi mitu juhtumit, kus töötajad olid oma töökoha osas ülivõrdes meelestatud ja keelitasid pikalt ka ülemusi konkursil osalema. Mõnel juhul edukalt, mõnel edutult. Tööandjad, kes juba konkursile kandideerida otsustasid ja edastasid oma töötajatele info kiitmiste kohta, on kiituste hulga oma organisatsiooni kohta kasvatanud 40-60ni. Et iga kiitus on töötaja põhine päris põhjalik küsimustik, mille töötaja ise meile saadab, siis arvestame kindlasti kõigi nende kiitustega.”

Enimkiidetud ettevõtted

Konkursi toimkond toob siinkohal välja 20 organisatsiooni, keda on töötajad ise enim kiitnud ja Unistuste Tööandjaks kandideerima julgustanud. Tegemist ei ole pingereaga, vaid organisatsioonid on suvalises järjestuses.

Äripäev AS, CGI AS, Derivco Estonia OÜ, DPD Eesti AS, Elisa Eesti AS, IIZI Kindlustusmaakler AS, Inbank AS, Kliinik 32 OÜ, MDC MAx Daetwyler Eesti AS, Pipedrive OÜ, Politsei- ja, Piirivalveamet, Saku Läte OÜ, SOL Baltics OÜ, Tradehouse OÜ, Scoro Software OÜ, Eesti Post AS, EuroPark Estonia OÜ, Tele2 Eesti AS, Stillabunt OÜ, Magnum AS.

Anu-Mall Naaritsa ütlusel on töötajate kiitmised aga vaid üks osa Unistuste Tööandja valimise protsessist. Unistuste Tööandja konkursil võetakse hinnangute andmisel arvesse ka ettevõtte enda panus ja reaalsed tegevused töötajasõbraliku ja innustava töökeskkonna loomisel, mida hindab juba professionaalne zürii 2018 aasta jaanuaris.

Mille eest tööandjaid kiidetakse?

Naaritsa sõnul kordub tänavu palju sõna “hoolitsema”. Ka eelmistel aastatel palju äramärkimist leidnud “töötajate arengusse panustamine” ja “rohked sisemised karjäärivõimalused” on sel aastal kiitmisankeetides kirjas. Samuti toovad kiitjad esile rutiinivaba ja inspireerivat töökeskkonda, töölkäimist kui elustiili, tööandja panust heategevusse, jpm.

Unistuste Tööandja 2018 tehakse teatavaks 6. veebruaril “Unistuste tööandja:100 ideed” konverentsil. Varasematel aastatel on selle tiitliga pärjatud Sisekaitseakadeemia, LHV Pank AS, SA Teaduskeskus AHHAA ning Ericsson Eesti AS.