Tänavu suvel ametiühingusisesest võimuvõitlusest võitjana väljunud Gribovski sõnul kukkus ta 27. augustil Kohtla-Nõmme kaevandusmuuseumi territooriumil toimunud Kaevurite päeval ja kaotas teadvuse. Kaevurite päev on Ida-Virumaa kõige suurejoonelisem rahvapidu. Kohale kutsuti kiirabi, kes kahtlustas opioidide üledoosi. Tema kokkukukkumisest kujundati Gribovski sõnul arvamus, et ta on kasutanud narkootilisi aineid.

Ida Prefektuuris koostati Gribovskile 23. oktoobril väärteootsus.

Eesti Energia tütarfirma Enefit Kaevandused lõpetas Gribovskiga töölepingu 30. novembril usalduse kaotuse tõttu. Kuna Gribovski oli ka Estonia kaevanduse ametiühingu usaldusisik, tuli nõusolekut küsida ka ametiühingult. Kaevurite ja Energeetikute Sõltumatu Ametiühing tegi ettepaneku töölepingut enne väärteomenetluse lõppu mitte lõpetada. Ettevõte jäi eriarvamusele põhjendades seda asjaoluga, et usaldusisikul on ettevõttes kanda vastusrikas roll, ta peab olema eeskujuks teistele töötajatele ning kinni pidama ettevõtte eetikakoodeksist. „On eeldus, et keegi ei kasuta ega julgusta teisi kasutama joovastavaid aineid viisil, mis võib näidata kasutajat, Eesti Energia kontserni ettevõtjaid või tema lepingupartnereid ebasoodsas valguses. Sinu käitumine Kaevurite päeval tööandja väärtuste ja eetikakoodeksiga vastavuses ei ole. Seetõttu ei pea tooandja võimalikuks jätkata sinuga töösuhet,“ seisab töölepingu erakorralise ülesütlemise teates.

Gribovski teatele alla ei kirjutanud, küll on allkirjad andnud kolm tunnistajat selle kohta, et Gribovski on teatega tutvunud.

Alates 1.detsembrist on Juri Gribovski vabastatud Estonia kaevanduse usaldusisiku ametist, kuid jääb Kaevurite ja Energeetikute Sõltumatu Ametiühingu juhatuse liikmeks.

„Arvamus on arvamus, kuid meie elame demokraatlikus ühiskonnas, kus isikul on olemas teatud õigused. Juhul, kui mürgine aine on leitud inimese organismis, see ei tähenda seda, et inimene on tarbinud seda teadlikult,“ põhjendas Gribovski, kes pöördus PPA vastu kohtusse.

Viru Maakohus rahuldas eilse otsusega Gribovski kaebuse. Kohtuotsus on veel jõustumata.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerttu Krall lausus, et politsei on palunud Viru Maakohtult põhistatud määrust, milles on välja toodud kohtuniku põhjendus menetlusaluse isiku õigeksmõistmise kohta. „Ida prefektuur teeb pärast määrusega tutvumist otsuse, kas pöörduda apellatsioonikaebusega järgmise astme kohtusse,“ lausus ta.

Eesti Energia energia tootmise kommunikatsioonijuht Jelena Derbneva lausus, et tööleping Juri Gribovskiga sai lõpetatud usalduse kaotuse tõttu. "Tööandja eeldab, et usaldusisik, kes esindab töötajaid järgib lisaks seadustele tööandja väärtusi ja eetikakoodeksit ja on oma käitumisega eeskujuks teistele. Kahjuks Jüri ei vasta antud nõudele.Kaevurite päeval toimunud juhtum andis sellele lisakinnituse," lausus ta.
Töölepingu ülesütlemine toimus Derbneva sõnul mõistliku aja jooksul pärast seda, kui tööandja ülesütlemise aluseks olnud asjaolust teada sai. "Oluline on märkida, et väärteomenetluse lõpetamise kohtuotsus ei ole jõustunud," lisas ta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid