Seletuskirjas selgitatakse, et muudatusega tuleb "alkohoolsed joogid kaupluses paigutada teistest kaupadest eraldi. Alkohoolseid jooke ei tohi paigutada nii, et tarbija puutuks kaupluse külastamisel nendega vältimatult kokku, ning alkohoolsete jookide väljapanek ei tohi olla märgatavalt nähtav ülejäänud müügisaalist, välja arvatud juhul, kui nende nõuete täitmine ei ole müügisaali suurusest tulenevalt mõistlikult teostatav."

Viimane osa jätab seega väikekaupmeestele siiski laveerimisruumi ning alkoholilette peitma ei pea. Seadus jõustub 2019. aasta 1. juunil.

Piirangud pannakse peale ka alkoholireklaamile ning need jõustuvad juba järgmise aasta 1. juunist.

Lisaks keelustatakse näiteks alkoholi välireklaam ja reklaam sotsiaalmeedias. Keelu alt jäävad välja vaid alkoholikäitleja enda veebileht ja sotsiaalmeedia konto.

Alkoholi reklaam võib sisaldada üksnes toote:

 • 1) nime;
 • 2) liiki;
 • 3) tootja nime;
 • 4) kaubamärki;
 • 5) päritolumaad;
 • 6) geograafilist piirkonda;
 • 7) etanoolisisaldust mahuprotsentides;
 • 8) müügipakendi kujutist;
 • 9) omadusi (värvus, aroom, maitse);
 • 10) serveeringut.

Reklaamis esitatava teabe heliline ja visuaalne kujundus ei tohi:

 • 1) sisaldada elusolendit, tema pilti ega kujutist mis tahes viisil, välja arvatud isiku häält;
 • 2) sisaldada eluta asja animeeritud kujutist;
 • 3) kutsuda üles alkoholi ostma või tarbima;
 • 4) kujutada alkoholi serveerimist või tarbimist;
 • 5) seostada alkoholi tähtpäeva, sündmuse, tegevuse või aastaajaga;
 • 6) jätta muul moel muljet, et alkohol on loomulik osa elust ja alkoholitarbimisel on positiivne mõju;
 • 7) seostada alkoholi sõidukijuhtimisega;
 • 8) rõhutada suurt etanoolisisaldust kui alkoholi positiivset omadust;
 • 9) matkida üldtuntud isiku või tegelase, samuti peamiselt lastele suunatud filmi, televisiooni-, muusika- ja meelelahutussaate või ürituse kaudu tuntud isiku või tegelase häält.