Täna kontrollisid tuukrid Kunda lahes Estonian Celli süvamere väljalasu toru seisukorda. “Tuukrid leidsid ligikaudu ühe kilomeetri kaugusel kaldast kaks väikest pragu ja ühes kohas ühenduskoha nihke. Leke on kardetust väiksem, esialgsel hinnangul suundub enamik veest torus siiski ettenähtud süvamere väljalasu suunas, mis on 2,4 kilomeetri kaugusel kaldast,” selgitas Lahe.

Esialgsel hinnangul on toru kahjustused mõjutatud ilmastikuoludest. Toru töökindel eluiga oleks pidanud olema vähemalt 50 aastat. Uurimistulemuste detailne kokkuvõte valmib uuel nädalal 28. detsembriks, mille põhjaliku analüüsi järel koostab ettevõte lekke kõrvaldamise tegevuskava.

Lahe kinnitas veekord, et merre jõudev puhastatud heitvesi on tervisele ja keskkonnale ohutu ning selle kvaliteet vastab keskkonna kompleksloa normidele. “Meil on kohustus võtta tehasest väljuva puhastatud heitvee kvaliteediproove igapäevaselt ja me oleme seda ka 12 aastat iga päev teinud. Kõik näitajad on vastanud ettevõttele seatud rangetele keskkonnanõuetele,” selgitas Lahe.

Mereseire osas selgitas Lahe, et tehase käivitamise järgselt teostati mereseiret iga-aastaselt ja kuni kaldani välja. Kuna muutusi meretaimestikule ega –elustikule ei täheldatud, siis pikendas Keskkonnaamet kompleksloaga määratud seirevahemikku 3 kuni 5 aastani.

Kundas asuv Estonian Celli haavapuitmassitehas alustas tootmist 2006. aastal. Ettevõte toodab kõrgekvaliteedilist kemi-termo-mehaanilist haava puitmassi, mis eksporditakse 100%-liselt erinevatesse Euroopa ja Aasia riikidesse. "Kõikehõlmav vastutustundlik ja keskkonnahoidlik mõtteviis on alates tehase rajamisest integreeritud Estonian Celli kõigisse protsessidesse ning on üheks edu faktoriks. Selline lähenemine pole pelgalt loodusressursist hoolimine, vaid hõlmab ausat ja avatud dialoogi töötajate, klientide, hankijate ja kõigi teiste huvigruppidega. Ettevõte on rakendanud täismahus kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise süsteemid, mis on sertifitseeritud ISO 9001 ja ISO 14001 alusel. Estonian Celli ainuomanik on Austria juhtiv paberitööstusettevõte Heinzel Holding GmbH," kirjutati pressiteates.