Palume täiendavalt eraldada omandireformi reservfondist tagastamatu toetusena 1 423 000 eurot Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule sõja ja okupatsiooni käigus omandiõiguse rikkumisega tehtud ülekohtu heastamiseks ja võrdse kohtlemise tagamiseks," kirjutavad rahandusministeeriumile saadetud taotluses Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus ning arhon Tõnis Rüütel.

Stefanuse ja Rüütli sõnul on täiendava taotluse esitamine õigustatud, kuna selleks, et EAÕK oleks rahvusvaheliselt tunnustatud õigeusu kirikuna Eestis, on hädavajalik rajada kloostrid.

"Nunnakloostri rajamisega Saaremaal on juba alustatud ja klooster juba põhimõtteliselt toimib. Järgmisena tuleb rajada mungaklooster."

Eelmisel nädalal esitas EELK rahandusministeeriumile taotluse saada sõja ja nõukogude okupatsiooni ajal kirikutele tehtud ülekohtu heastamiseks 6,753 miljonit eurot. Sellest 3,2 miljonit tahab EELK kulutada sakraalhoonete restaureerimiseks, renoveerimiseks, rajamiseks soetamiseks. Millest omakorda suurim summa, 2 miljonit läheks Tallinna Toomkiriku restaureerimiseks.

3,553 tahab EELK suunata "oikumeenia, haridus-, diakoonia-, laste-, noorte- ja misjonitööga ning muu ühiskonda suunatud tegevusega seotud põhikirjaliste ülesannete täitmiseks ning investeeringuteks," kirjutas EELK peapiiskop Urmas Viilma taotluses.

Suure tõenäosusega kinnitab valitsus neljapäevasel istungil EELK-le 6,8 miljoni eurose toetuse eraldamise.

Valitsuse täiendas kahe nädala eest omandireformi reservfondi määrust, mille järgi on edaspidi usuühingutel võimalus taotleda toetust okupatsiooniga ning sõjaga seotud kahjude hüvitamiseks.

Loe pikemalt err.ee'st.