Tööandjad maksavad just niipalju raha töötajale, kes on küll tööl, kuid ei saa midagi tehtud, vahendab The Wall Street Journal varsti ajakirjas Journal of Applied Psychology avaldatavat uuringut.

Probleem puudutab väga erinevaid majandusharusid: alustades investeerimispanga töötajast, kes ei saa oma PowerPointi esitlust lõpetada, sest peab ootama kuni kolleegid selleks vajalikud andmed esitavad ning lõpetades kassiiriga, kes igavledes tühjas poes ostjaid ootab.

Uuringu läbiviijad küsitlesid enam kui tuhandet 29 majanduse erinevas harus töötavat inimest. Üle kolmveerandi neist tunnistas, et nende töös on hetki, mil nad jõude istuvad. 22 protsenti küsitletutest tunnistas, et selliseid olukordi esineb iga päev.

100 miljardi dollari suurune üldsumma on saadud nii, et uuringu läbiviijad korrutasid keskmise jõude istutud aja täistööajaga töötavate ameeriklaste arvuga ning seejärel USA mediaanpalgaga, milleks 17,09 dollarit tunnist.

Samas leiab Brodsky, et tühjalt istutud aeg on ka kasulik, sest kaitseb inimesi läbipõlemise eest ning võimaldab leida kiireloomuliste ülesannete täitmiseks vabu töötajaid.