Kindlustusseltside liidu juhi Mart Jesse sõnul käsitleti seni tööandja poolt töötajate terviseriskide kindlustamist ettevõtlusega mitteseotud kuluna ja see kuulus maksustamisele erisoodustusena.

„On põhjust uskuda, et maksumuudatuse järel hakkab eraravikindlustus senisest kiiremini arenema ja lisaks haigekassale hakkavad tervishoiu finantseerimises ja terviseriskide katmises senisest suuremal määral osalema ka kindlustusandjad,“ ütles Jesse ning lisas, et senine maksukeskkond ei soosinud eraravikindlustust ja seetõttu oli ka teenuse maht turul väike.

Huvi kasvamas

ERGO elu- ja tervisekindlustuse arendusjuhi Dekla Uusma sõnul on ERGO pakkunud eraravikindlustust alates 2003. aastast. „Ettevõtete huvi oma töötajaid kindlustada on aasta-aastalt kasvanud. Põhjuseks on eelkõige üha pikenevad eriarstijärjekorrad ning vajadus täiendada töötajate motivatsioonipakette parimate talentide värbamiseks,“ ütles Uusma ning lisas, et kõige populaarsemad kaitsed on tänaseni olnud pere- ja eriarstiabi, hambaravi ning profülaktilised uuringud.

If Kindlustus ja Kantar Emor viisid tänavu augustis 300 Eesti ettevõtte hulgas läbi uuringu, millest selgus, et 43 protsenti ettevõtetest on huvitatud oma töötajate tervisele suunatud eraravikindlustusest. Detsembris tõi If Kindlustus turule tervisekindlustuse, mis on mõeldud ettevõtetele oma töötajate tervisega seotud kulutuste katmiseks.

If Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kairit Liigi sõnul aitab tervisekindlustus tõsta töötajate motivatsiooni, rahulolu ja ettevõtte mainet tööandjana. „Samuti aitab see vähendada töötajate töövõimetuspäevade arvu, sest tervisemurega saab kiiremini kvaliteetset ravi,“ ütles Liig.

Kindlustusseltsidel on erinevad terminid ja paketid eraravikindlustuse kohta, kuid peamiselt hüvitatakse tasulise eriarsti järjekorrata vastuvõtu, hambaravi, profülaktiliste uuringute ning haigla- ja taastusravi kulusid. Samuti hüvitatakse kulutusi optikateenustele ja -toodetele, retseptiravimitele ja vaktsineerimisele. Lisaks on võimalik töötajaid kaitsta õnnetusjuhtumite ning kriitiliste haiguste eest.