“Sageli ei ole krooniline haigus kõrvalseisjale nähtav ja inimene peab sellest ise oma juhti või personalikonsultanti informeerima,” ütleb Kaubamaja teenindus- ja personalidirektor Piret Mårtensson. Seni on Kaubamajal olnud erinevate inimeste meeskonda kaasamisel pigem positiivsed kogemused.
Milliseid tingimusi on Kaubamaja vähenenud töövõimega inimeste tööle võtmiseks looma pidanud? “Näiteks kuulmispuudega inimestega oleme suhelnud personaalselt ja teinud neile koolitusi. Töögraafikute ja -koormuse määramisel arvestame töötaja soovide ning võimalustega,” toob Mårtensson välja. “Kõige olulisem on hinnata, kas töö sobib inimesele ja kas ta on motiveeritud õppima. Selleks tutvustame meeskonnaga, mis toimub tulevasel töökohal, et anda kandideerijale võimalikult hea ülevaade.”
Kaubamaja värbab inimese hoiakutest ja oskustest lähtuvalt ning töövõime vähenemine ei ole piirang, kui töö inimesele sobib ja meeldib. “Iga inimene on eriline ja eelkõige tuleb tähelepanu pöörata inimese oskustele, hoiakutele ning olla valmis paindlikeks lahendusteks tema tervisliku seisundiga arvestamisel, ka töökoha kohandamisel,” ütleb Mårtensson.