Baltic Restaurants Estonia värbamisspetsialist Lili Noormägi möönab, et vähenenud töövõimega inimesi tööle võttes on olnud hirm, kas nad kohanevad ettevõtte spetsiifikast tuleneva töötempoga ja kuidas meeskond nad vastu võtab. “On olnud nii üht kui teist – keerulisem on olnud kohaneda intellektipuudega inimestel, samas võib sarnaste probleemidega kokku puutuda ka n-ö mittevähenenud töövõimega inimeste tööle asumisel,” toob ta välja. Erivajadustega inimesed vajavad kogu meeskonna tuge ja mõistmist. Ka on aeg-ajalt raskusi tööga kohanemisel – kas ei sobi asukoht, tempo, töökeskkond (näiteks liiga palju inimesi pidevalt ümber sagimas). Samas on mittevähenenud töövõimega isikute puhul põhiliseks probleemiks kohuse- ja vastutustunde puudumine. Noormägi toob kohe ka välja, et erivajadusetega töötajatel on suur töötahe ja nad on tänulikud neile antud võimaluse eest.
Miks olete otsustanud tööle võtta vähenenud töövõimega inimesi? “Ühelt poolt soovime oma ettevõttes kanda sotsiaalset vastutust ja teiselt poolt aitab vähenenud töövõimega inimeste tööellu kaasamine leevendada töökäte puudust,” vastab ta.
Vähenenud töövõimega inimeste palkamisel tuleb Noormägi kogemuse kohaselt endale väga täpselt selgeks teha, milline on ettevõtte poolt pakutava töö iseloom ja kellele saab seda tööd pakkuda – tuleb kaardistada selles osas ettevõtte tegevus, siis on oluliselt lihtsam edasi liikuda ja kandideerijate seas ka kohe eeltöö ära teha, et vältida hilisemaid tagasilööke. Väga oluline on tugiisiku olemasolu esimestel tööpäevadel.
“Väga head eeltööd teevad mõned MTÜ-d, kes tegelevad tööjõuturult eemal olnud vähenenud töövõimega inimeste tööle aitamisega. Kui nende juures on need inimesed juba saanud teha tööharjutusi ja praktikat, on välja selgitatud, milleks nad on võimelised ja mis töö võib sobida, siis on väga lihtne koostööd teha ja suuri tagasilööke ennetada,” soovitab ta. “Meil on väga hea koostöö kaitstud töö teenuse pakkujatega MTÜ Eneseabi Keskus ja Novia Grupp OÜ ning nende esindaja Steven Narglaga,” lisab Noormägi lõpetuseks.