2016. aasta lõpu seisuga kuulus riigile osalus kokku 32 äriühingus, sealhulgas oli riik ainuomanik 27 äriühingus. Valitsus on otsustanud noteerida kahe ettevõtte osalused börsil: AS Tallinna Sadam (kuni 30% aktsiatest) ja AS Eesti Energia taastuvenergia ettevõte Enefit Taastuvenergia (kuni 49%).

Lisaks neile kahele on koalitsioonilepinguga võetud eesmärgiks müüa riigi osalus AS-is Eesti Teed ja vähemusosalus AS-is EVR Cargo. Lisaks on lepingus kokku lepitud, et ei müüda osalusi äriühingutes, mille võõrandamine võib suurendada julgeolekuriske ning ohustada elutähtsate teenuste osutamist, mille osas puudub konkurents.

Kuid täiendavalt tuleks rahandusministeeriumi hinnangul pikemas perspektiivis kaaluda, kas lennundussektoris on vajalik ettevõtete osaluste säilitamine seoses tegevuste täieliku avatusega turukonkurentsile.

Postimees kirjutas eile, et Nordica hoiab eraldi kehades kolme põhisuunda: lennukite omamine (Transpordi Varahaldus OÜ), lendude käitamine (Regional Jet OÜ) ning kommertstegevus (piletimüük jms) ning et just viimase osas võiks mõelda erastamisele.

Rahandusministeeriumi ettepanek läheb aga kaugemale ning seab küsimuse alla kogu lennundussektori ettevõtete riikliku osaluse.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete juht Rasmus Ruuda kommenteeris vaid, et hetkel plaani või tegevuskava Nordica omandisuhete muutmiseks ei ole. "Samuti ei ole peetud võimalike partneritega läbirääkimisi," ütles Ruuda.