Jutt käib nendest pensionäridest, kelle eest maksti 2017. aastal vähemalt ühes kuus sotsiaalmaksu. 11 protsendil töötavatest pensionäridest väljamakstud pension ei muutunud ja 32 protsendil suurenes. Sotsiaalkindlustusamet märgib uuringus, et pensioni väljamaksu vähenemine ei tähenda koheselt kogu sissetuleku vähenemist, sest töötavad pensionärid on suures osas maksuvaba tulu avalduse esitanud tööandjale.

Kõigi pensionäride arvestuses vähenes väljamakstud pension 17 protsendil ehk 62 326 pensionäril, suurenes 58 protsendil pensionäridest ja ei muutunud veerandil pensioniäridest.

Suurimad pensionisumma mõjutajad olid tulumaksu muudatus ja ühe aastahinde lisamine lapse kasvatamise eest. Kokku oli pensionäre 372 948.

Mittetöötavaid pensionäre oli 265 790. Nendest 69 protsendi väljamakstud pension suurenes, 30 protsendil ei muutunud ja ühel protsendil vähenes.