Hankel pakutud biolagunevate jäätmete käitlemise hind oli selgelt kõrgem võrreldes konkurentidega, kelleks on Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus või Väätsa prügila. Eesmärgiks oli hankemenetluses turukonkurentsi ärakasutamine ja soodustamine, kuid ühe pakkuja osalemine hankemenetluses ei võimalda hankijal tagada konkurentsi efektiivset ärakasutamist ning kasutada rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt.

Tallinna Keskkonnaamet alustab lähipäevil uue käitlushanke läbiviimisega ning arvestades, et riigihankega tellitava teenuse pakkujaid on turul rohkem kui üks, on tõenäoline, et uue riigihanke korraldamisega on võimalik tagada konkurentsi efektiivsem ärakasutamine.

Kesklinnas tekib umbkaudu 11 200 tonni ning vanalinnas 4900 tonni olmejäätmeid aastas. Kesklinna piirkonnas katkes korraldatud jäätmevedu 2017. aasta mais, kui Ragn-Sells ütles linnaga sõlmitud hankelepingu üles. Vedu on korraldamata ka vanalinna piirkonnas.