Jõulude eel algas ilma suurema tähelepanuta Estonian Airi endiste töötajate protsess Nordica vastu. Nõude nurgakivi on väide, et Nordic Aviation Group ehk NAG on Estonian Airi õigusjärglane või juriidilises kõnepruugis - toimus üleminek. Tegu on niigi Eestis harukordse massihagiga, aga selle tegelikku tõsidust ja võimalikke tagajärgi pole õieti seni lahti räägitud. Panused on palju suuremad kui 1,7 miljonit eurot saamata töötasusid. Kui ekstöötajate hagi on edukas ja Nordica tunnistatakse Estonian Airi õigusjärglaseks, tulevad kaasa kõik teised nõuded ja järgneb rahvusliku lennufirma uus pankrot.

Endiste töötajate esindaja, vandeadvokaat Jüri Sirel ütleb, et ei ole ju mõeldav, et üks lennundusettevõte lõpetab kell 12 öösel ja 12.01 alustab teine. "NAG tegutseb samal turul, samade lennukitega, samad juhtivtöötajad, samad töötajad, absoluutselt kõik on samad. Samad lennuajad, samad sihtkohad, ma ei tea, sama pardaajakiri," täiendab teine advokaat Kalle-Kaspar Sepper.

On töötajaid, kel jäi pärast töötukassa hüvitisi saamata 9000 eurot, aga leidub näiteks piloote ja endisi keskastme juhte kelle nõue on ka ligemale 70 000.

Riik kui aferist?

Sisuliselt süüdistab hagi, et riik käitus nagu kõige halvem aferist, mis on seda paradoksaalsem, et samal ajal edendab ta ise maksejõuetusõiguse reformi, et selliseid otste vette laskmisi ei oleks. "Eesmärk on see, et selliseid skeemitamisi ja tühjasid pankrotimenetlusi oleks aina vähem, aga samal ajal MKMi kaudu siis Estonian Airi asjas me näeme sellist musternäidet, mismoodi tegelikult on ettevõte viidud teise kohta üle ja väidetakse, et on uus keha ja tema millegi eelneva eest ei vastuta," rääkis Sirel.

Nordica juht Jaan Tamm lükkab väited ümber. "Muide, see oli ka Euroopa Komisjoni soovitus, et kui me anname teile negatiivse otsuse, tehke uus firma nullist. Tegelikult see äriplaan, tegevuskava, on kõik Euroopa Komisjoni poolt valideeritud."

Ka pool aastat pärast pankrotti avaldatud riigikontrolli audit ütleb, et Estonian Airis põletati suurejooneliselt raha, aga Nordica sünnil keelatud üleminekut ei toimunud. Võtmekoht on, et Nordica liisis algul lennukid koos meeskondadega Sloveenia kompaniilt Adria, mida erialaterminoloogias nimetatakse wet-liisinguks, ja läks alles ajapikku üle oma inimestele.

Michal: "Me kõik teame, mida see tähendab."

"Pealtnägija" käsutuses on aga Estonian Airi pankrotti mineku päeval filmitud video töötajatega peetud koosolekust, kus toonane majandusminister Kristen Michal räägib, et oma väljaütlemistes peaksid kõik ettevaatlikud olema. "Miks me ei ole saanud seda väga avalikult välja öelda, siis siin on konkurentsiasjades üks oluline nõue, mida ka Euroopa Komisjon nõuab ja miks me oleme olnud hästi ettevaatlikud oma väljaütlemistes ja sõnumites, on see, et äri ei tohi üle minna," rääkis Michal.

"Mis tähendab seda, et oleks me öelnud varem välja, et kõik Estonian Airi töötajad hakkavad uues ettevõttes tööle, oleks tulnud Euroopast jälle üks uus inimene suure luubiga ja me oleks alustanud otsast peale. Et seda vältida - ja siin ma palun ka teilt endalt just sõnades ettevaatlikkust, eks ju - uus ettevõte hakkab inimesi palkama ja ma arvan, et kõik saavad ise aru, mida see tähendab."

Probleem - Nordica on paljas kui püksinööp

Advokaadid panid püsti eepilise hagi, aga hirm on, et võidu korral pole Nordicast tegelikult midagi võtta. Nad on avalikku aruandlust analüüsinud ja leidnud enda väitel palju küsitavusi, alates NAGi äride struktuurist ja lõpetades kummaliste laenutehingutega. "Kõik tegutsevad ainult üksteise huvides, aga omavahel on asjad jagatud niimoodi, et Nordica ostab neid teenusena sisse, " rääkis vandeadvokaat Sirel.

"Lennukid on ühes, management on teises, lennuluba on kolmandas firmas. Kui nüüd see katusorganisatsioon nagu peaks kokku kukkuma, siis lihtsalt luuakse uus ja hakatakse tellima teenust juba nendest olemasolevatest struktuuridest."

Just seetõttu, et pärast kohtuvõitu ka midagi võtta oleks, on Sirel ja Sepper astunud jõulise sammu ja taotlenud, et NAGi kontodele pandaks ligi 1,7 miljoni ulatuses arest. Kohus on sellest juba neli korda keeldunud, viimati jõulude eel.