PZU kindlustuse sõidukikahjude grupi juhi Jaanus Tanne sõnul tekitasid kokkupõrked metsloomadega 2017. aastal taas märkimisväärselt rohkem kindlustusjuhtumeid kui aasta varem. „Säärane murettekitav tendents on kestnud juba aastaid. Kui 2012. aastal oli meie klientidel selliseid juhtumeid 323, siis 2017. aastaks oli see number enam kui kahekordistunud ning möödunud aastal käsitlesime koguni 731 kindlustusjuhtumit,“ kirjeldas Tanne.

Tema sõnul ei ole selle taga ainuüksi nende kindlustusportfelli suurenemine, vaid sama keelt räägib metsloomakahjude suhtarv ning võrreldes varasemaga toimuvad kokkupõrked metsloomaga tunduvalt sagedamini.

Küll esineb vähem kokkupõrkeid metssigadega. Tanne selgitas, et kui 2016. aastal mainiti kahjukäsitluses õnnetuse põhjusena kokkupõrget metsseaga 34 korral, siis mullu vaid 17-l. Metssigadega liiklusõnnetustes tekkinud kahjusid hüvitati lõppenud aastal 39 tuhande euro ulatuses, metsloomadega juhtunud liiklusõnnetustest tekkinud kahju kokku pea 1,7 miljoni euro ulatuses, mida on märgatavalt rohkem kui 2016. aastal (kokku 1,4 miljonit eurot). Keskmine kahju, mis tekib kokkupõrkel metsloomaga, on umbes 2300 eurot, seega 100 eurot rohkem kui 2016. aastal.

Tanne sõnul peaks metsloomadele viitavaid hoiatusmärke tõsiselt võtma ja kiirust piirama, seda eriti pimedal ajal ja halva nähtavusega teedel, kus metsloomad võivad teele joosta. Lisaks järgmised soovitused:

- Sõiduki esiklaas ja tuled peavad olema puhtad, et tee ja selle ümbrus oleks võimalikult nähtav, ning rehvid heas korras.
- Kui kaugelt on näha üle tee lipsavat looma, siis tasub kiirus maha võtta, kuna ühele võib järgneda mitu looma või terve kari
- Kui loomaga kokkupõrge tõi kaasa inimvigastusi, siis tuleb kohe helistada 112. Muudel juhtudel teatada juhtumist kindlustusse ning kui loom on vigastatud või hukkus, siis helistada Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313
- Kui juht ei ole kindel, kas ta sõitis otsa metsloomale ja ei suuda tuvastada sündmuskohalt või selle ümbrusest looma, siis tasub siiski juhtunust politseid informeerida.