Madise sõnul lasub Eestil maailma ühe juhtiva e-riigina moraalne kohustus suunata debatti, millel arutletakse ühiskonna läbipaistvuse ja üksikisiku privaatsuse üle ning teisalt riiklike julgeolekuhuvide ja nii riigi- kui ka eraettevõtete pakutavate kõikvõimalike mugavate teenuste üle.

„Internetti ja andmekogusid saab kasutada nii paremate teenuste pakkumiseks kui ka moodsa relvana riikide ja üksikisikute vastu. Varem või hiljem tuleb uuenenud keskkonna tarvis välja töötada ja kehtestada reeglid, mis ühest küljest kaitseksid igaühe põhiõigusi, ent teisalt ei takistaks tehnoloogia ega tulemuslike teenuste arengut,“ lisas ta.

"Õiguskantsleritelt ja ombudsmanidelt küsitakse näiteks, kas inimesel on õigus e-teenuseid mitte kasutada, aga ka seda, kuidas on digiajastul tagatud jälitustegevuse põhiseaduspärasus," selgitas Madise.

"Eesti pakub oma suure e-teenuste mahu ja kogemusega minu kolleegidele uusi teadmisi ja tean juba ette, et meil on üksteisele häid nõuandeid jagada."

Seminaril tulevad kõne alla riiklik julgeolek, inimese privaatsus, õigus elada "levist väljas", e-tervis, inimeste profileerimine andmekogude alusel ja selle tagajärjed, õigus end kaitsta veebis leviva laimu ja vale eest.

Enam kui 120 osalejaga seminaril ärgitavad ombudsmanide arutelu teiste seas Eesti tippspetsialistid: IT-visionäär Linnar Viik, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep, vandeadvokaadid Karmen Turk ja Ants Nõmper, doktor Madis Tiik, IT-ettevõtja Rein Lang, tehnoloogiaõiguse professor Katrin Nyman-Metcalf, teadlane Kristjan Vassil jt.

Seminari avab ülemaailmse õiguskantslerite ja ombudsmanide ühenduse president Peter Tyndall, ettekande teevad Soome, Horvaatia, Serbia, Hollandi ja Iirimaa ombudsmanid.