Tänavusest aastast alates lähtutakse maksuvaba tulu arvestades kogutulust. Seega maksustatakse teatud juhtudel vabatahtliku kogumispensioni makseid topelt. Kõigepealt peetakse kinni kolmanda pensionisamba väljamaksete tulumaks, nagu seda on tehtud ka seni. Ent kuna nüüd arvatakse ka teise ja kolmanda samba väljamaksed kogutulu ja maksuvaba tulu arvestusse, siis avastab osa inimesi tuleval aastal tulusid deklareerides, et nad maksavad samalt tulult teist korda tulumaksu.