Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on tulnud välja ettepanekuga muuta maksuhalduri tehtud maksuotsused avalikuks.

Algatuse järgi võiksid avaldamisele kuuluda lõplikud maksuotsused ehk maksuotsused, mille vaidlustamise tähtaeg on möödunud ilma kaebust esitamata.

Rahandusministeerium leidis, et maksukeskkonna läbipaistvuse ja maksukuulekuse suurendamise eesmärgil võiks asja üle diskuteerida. Ka Äripäev kiitis juhtkirjas idee heaks, sest sellest on kasu ausale ettevõtjale ja see kutsub korrale ebaausaid.

Allikas: Äripäev