Tarbija ostis 15.10.2017 kaupleja käest kasutatud bussi Volkswagen Transporter hinnaga 599 eurot. Tarbija müüs tehingu käigus omakorda kauplejale enda sõiduauto Mazda 626, mille väärtuseks hinnati 150 eurot. Selle arvelt sai tarbija uue auto odavamalt.

Sõites Tallinnast Pärnu poole seiskus bussi mootor ning tarbija oli sunnitud bussi Pärnusse pukseerima. Järgmisel päeval selgus, et purunenud oli hammasrihm. Tarbija pukseeris järgmisel päeval auto tagasi Tallinnasse müügiplatsile ning palus müügimehel buss tagasi osta ning tagastada enda sõiduauto Mazda, kuid tarbijale väideti, et Mazda on juba vanarauakstehtud.

Järgnevalt viis tarbija kokkuleppe kohaselt bussi remonditöökotta OÜ Offspring, sest kaupleja väitis, et nende remonditöökojas on järjekord. Tarbijale koostati OÜ Offspring poolt bussi remondiks arve summas 897.80 eurot, mille tasumist ta hiljem kauplejalt korduvalt soovis, kuid kaupleja tarbija kirjadele ei vastanud. Buss on senini OÜ Offspring valduses.

Tarbija soovib, et kaupleja hüvitaks OÜ Offspring poolt esitatud arve täies mahus.

Kusjuures sama automüüja on tarbijavaidluste komisjonis varemgi silma jäänud. 2015. aastal kirjutas Kasulik analoogsest juhtumist, kus ostetud sõiduk juba müügiplatsilt lahkudes katki läks. Enne seda oli tarbijakaitseamet tarbijaid juba selle automüüja eest hoiatanud.

Kaupleja esitas toona ka oma argumendid tarbijavaidluste komisjonile: "Automüüja lisas enese kaitseks seda, et kui ostja platsile tuli ja autoostusoovist teada andis, pakuti talle ka võimalust teha autole tehniline kontroll. Ostja aga loobus sellest.

Ostja on põhjalikult ja igakülgselt tutvunud sõiduki seisukorraga. Müüja tõlgendab seda nii, et kui ostja pani lepingule allkirja, siis ostis ta auto kõigi selle vigadega ja on ostetud masina eest vastutav."

Seekord aga tarbijavaidluste komisjoni avaldusele ei vastatud.

Tarbijavaidluste komisjoni otsus: tarbija kaebus rahuldada

Müüdud asi ei vasta lepingutingimustele, kui tarbijalemüügi puhul ei ole asi seda liiki asjadele tavaliselt omase kvaliteediga, mida ostja võis mõistlikult eeldada, lähtudes asja olemusest ja arvestades asja müüja, tootja, varasema müüja või muu vahendaja poolt asja teatud omaduste suhtes avalikult tehtud avaldusi, eelkõige asja reklaamimisel või etikettidel.

Pooled ei vaidle selle üle, et tegemist oli kasutatud autoga. Kasutatud asjade puhul tuleb kolleegiumi arvates arvestada sellega, et asja senisest tavapärasest kasutamisest tingitud kulumine ja sellega kaasnevad puudused, mida sarnastel uutel asjadel ei esine, ei kujuta endast veel lepingutingimustele mittevastavusi. Samas tuleb lepingutingimustele mittevastavust jaatada siis, kui asjal on puudusi, mida müüdud asjaga võrreldavatel kasutatud asjadel tavaliselt ei esine.

Komisjoni hinnangul on kasutatud sõiduki ostnud isikul õigus eeldada, et ta saab sõidukit kasutada, antud juhul tuleb lepingutingimustele mittevastavust jaatada, kuna sõiduk purunes esimesel kasutamispäeval ning seda ei olnud võimalik sihipäraselt kasutada.

Komisjon rahuldab tarbija nõude ja kohustab kauplejat tasuma tarbijale bussi remondikulude katteks 897, 80 eurot.