Õigusteenuste värbamisbüroo Major, Lindsey & Africa läbiviidud uuring näitas, et advokaadibüroode naissoost partnerid teenivad aastas keskmiselt 502 841 naela (575 761 eurot), samal ajal kui meessoost partnerid teenivad 667 521 (764 322 eurot) naela.

Advokaadibürood on ettevõtmised, kus äri kuulub vanempartneritele, kes jagavad ka aastakasumi. Kõige elitaarsemate London City firmade partnerid teenivad üle miljoni naela.

Uuringu läbiviija küsitles 67 advokaadibüroos töötavat 180 inimest, nende seas ka USA tippbüroode Londoni esindused.

Uuringu läbiviijad tõdesid ka, et advokaadibüroos partneriks saamine võtab ühe kauem aega. Kui varem saadi partneriks kuus, seitse või kaheksa aastat pärast advokaadiks saamist, siis nüüd on see nihkunud 14-15 aastale, sest advokaadibürood on keskendunud kasumlikkuse suurendamisele.

2016. aasta andmetel olid 47% advokaatidest naised, kuid partneristaatuses vaid 33%. Suurte advokaadibüroode partnaritest moodustasid naised vaid 27%.