EASi turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso alustas pressikonverentsi nagu heale müügimehele kohane - laia naeratusega. "Miks ma säran - meil oli ajaloo parim aasta, väga-väga hea meel," teatas ta.

Väite kinnituseks oli kohale kutsutud statistikaameti juhtivstatistik Helga Laurmaa. Eriliselt kõrge näitajana tõi statistik välja Tallinna hotellide mulluse täituvusnumbri - see oli 80 protsenti, mis on üpris erakordne. Seoses eesistumisega kasvas turistide arv pea kõigist EL-i riikidest. Ligi veerand kõigist turistidest käis Eestil tööasjus, kuhu eesistumine kahtlemata suure panuse andis.

Turisminumbreid vaadates tasub eristada külastajate arvu ööbimiste arvust. Näiteks külastas Eestit mullu vähem sakslasi kui lätlasi, kuid esimesed jäid riiki pikemaks pidama, vedades nii üles ka ööbimiste koguarvu. Viimasest sõltub lõppeks, kui palju raha riiki jääb.

Mutso: soome turistide arv on tegelikult stabiilne

"Turism on Eesti kõige tähtsam majandusharu," võttis jutujärje näppu viibutades ja muiates üle Mutso. Majandusharul läheb kõige raskemini praegu Soome suunal, kust tulijate arv on vähenenud. Mutso aga püüab saalikogunenuid veenda, et selle taga pole sugugi vaid kõige loogilisem põhjus - aktsiisitõus - vaid ka mullune kõrge võrdlusbaas ja soomlaste eelistuste muutumine. Nimelt käivat viimased Eestis siis, kui rahakott kõige paksemalt pungil pole, majandustõusu ajal aga vaatavad kaugemale.

Veidi ootamatult teatas Mutso ka, et olevatki normaalne, kui ka Läti oma jao saab - praegu käib seal suurusjärgu vähem soomlasi, kui siinmail.

Langust kompenseerib ka Vene turistide juurdekasv. Nende puhul rõhutas Mutso head kommet käia igal pool Eestis, mitte vaid suuremates tõmbekeskustes, mis aitab väiksemate kohtade majutusettevõtetel vastu pidada. Lisaks on ju teada, et Vene turist väisab Eestit üldise turu madalseisu perioodil - talvel.

Enamus kasvust tuli mullu kahjuks taas vaid kahest suurest tõmbekeskusest - Tallinn ja Tartu koos lähiümbrusega. Mujal oli näha kas väikest tõusu või lausa langust. Tartlased pingutavad kõvasti - mullu valmis hulk uusi ööbimiskohti, rõhku pannakse pereatraktsioonidele, nagu AHHAA keskus. Eesmärk on saada turist pikemaks kohapeale pidama ja ka raha kulutama. Mullu sai töövilju nautida - kasvas Läti ning ülejäänud riigile vastassuunalise trendina Soome turistide hulk.

Sihikul Ühendkuningriik

Mutso loodab, et suurenenud lennuühendused aitavad Eestisse meelitada ka britte. Turismiarenduskeskus plaanib Eesti esindusi välja panna ka tänavu Ühendkuningriigis toimuvatel turismimessidel. Mutso meelest ongi EASi roll rohkem tutvustada Eestit riikides, kus meid niivõrd ei teata, kui tegutseda lähiriikides.