Hiina majanduskasv aeglustub veidi sel ja järgmisel aastal
Möödunud aastal kasvas Hiina majandus esialgsete arvestuste järgi 6,9%. Sel ja järgmisel aastal ootame küll kasvu mõningast aeglustumist, kuid see peaks jääma 6,5% piiresse. Hiina püüab oma majanduse arengut suunata kiirema kasvu pealt jätkusuutlikumale arengule, sealhulgas nihutada majandusstruktuuri rohkem teenuste suunas.

Vastupidiselt oodatule, on jüaani rahvusvaheline kasutamine vähenenud
Kuna viimase paari aastaga on Hiina ekspordikasv kiirenenud, on vähenenud ka vajadus nõrgema jüaani järele. Pikemas vaates soovib Hiina ülemaailmselt oma valuuta suuremat kasutamist. Paraku ei ole see plaan veel edukas olnud. Pärast 2015. aastat, kui jüaan Rahvusvahelise Valuutafondi kunstliku reservvaluuta (SDR) korviga liideti, on selle rahvusvaheline kasutamine hoopis vähenenud. Hiina liberaliseerib juurdepääsu oma kapitaliturgudele ning on oma aktsiaturgu järk-järgult avamas välisinvestoritele.

Finantssüsteemi riskide vähendamine on valitsuse üheks olulisemaks prioriteediks
Selleks korraldatakse ümber väikelaenudega tegelevate ettevõtete tegevust ning pankadele on seatud rangemad likviidsusnõuded, samuti püütakse suurendada ettevõtete omakapitali nende omandisuhte reformimisega ehk segaomandi osatähtsuse kasvatamisega. Eesmärgiks on laenude suunamine kõrgema tootlikkusega tegevusaladesse, parandada laenuportfelli kvaliteeti ja piirata mitte-pankadest finantsasutuste kaasamist laenamisel.

Hiina ettevõtete võlg on SKT suhtes alanenud ja aktiivsus kinnisvaraturul on vähenenud
Hiinas läbiviidud reformid on vähendanud üleliigseid tootmisvõimsusi, tõstnud toorainehindasid ning koos sellega parandanud tööstusettevõtete kasumeid – see on aidanud stabiliseerida ettevõtete võla kasvu. Laenukasv on küll tugev, kuid samaaegne ettevõtete kasumite suurenemine vähendab riske. SKT suhtes on ettevõtete võlg isegi paar aastat alanenud. Osaliselt on sellele kaasa aidanud ka Hiina SKT tugev nominaalkasv – möödunud aastal kiirenes see 11 protsendini. Eluasemelaenude kasv on aga aeglustunud ja aktiivsus kinnisvaraturul on vähenenud.

Hiina majanduse väljavaade ei ole kaugeltki riskivaba
Hiina majandusele on peamisteks riskideks: 1) kaubandusülejääk USA-ga, mis võib ajendada viimast kehtestama Hiina vastu kaubanduspiiranguid, 2) konflikt USA ja Põhja-Korea vahel ning 3) võlakirjade refinantseerimine (intressid on tõusmas, kuid sel ja järgmisel aastal lunastamisele minevate võlakirjade maht on väga suur).