Maksusoodustustega seonduvalt on oluline tähele panna, et käesolevast aastast on rakendunud mitmeid muudatusi. Kõige suurem muudatus on see, et enam ei ole võimalik abikaasadel esitada ühist tuludeklaratsiooni, kuid maksusoodustusi saab teatud tingimustel abikaasale üle kanda ning näiteks maksustatavat tulu ületava eluasemelaenu intressi, koolituskulu ja laste maksuvaba tulu summa või selle osa võib abikaasale üle kanda.

Maksu- ja tolliamet tegi Delfi Kasulikule selle kohta ühe näite. Teine näide arvutab välja miinimumpalka teeniva üksikdeklaratsiooni esitava Eesti inimese tulumaksukohustuse. Olulisemate muudatustega, mis tänavust tuludeklaratsiooni puudutab, saab tutvuda maksu- ja tolliameti kodulehel.

NÄIDE 1

Üksik miinimumpalka teeniv inimene

Aastane brutotulu: 5640
Kinnipeetud tulumaks: 655.39
Kinnipeetud kohustuslik kogumispension 112.80
Kinnipeetud töötuskindlustus: 90.24

Tulumaksu arvutuskäik:

Tulud 5640

Mahaarvamised
- maksuvaba tulu 2160
- kinnipeetud kohustuslik kogumispension 112.80
- kinnipeetud töötuskindlustus 90.24
-koolituskulud 500
- kokku mahaarvamised mida saab tuludest maha arvata 2863.04

Maksustatav tulu: 5640 – 2863.04=2776.96
Tulumaks sellelt 2776.96 x 20% = 555.39
Tasutud tulumaks aasta jooksul 655.39
Lõplik maksukohustus 655.39 -555.39 = 100
Isik saab 100 eurot tulumaksu tagasi.

NÄIDE 2

Isik A on abielus isikuga B,
A saab esitada üksikdeklaratsiooni.

Aastane brutotulu: 5640
Kinnipeetud tulumaks: 655.39
Kinnipeetud kohustuslik kogumispension 112.80
Kinnipeetus töötuskindlustus: 90.24

Tulumaksu arvutuskäik:

Tulud 5640

Mahaarvamised
- maksuvaba tulu 2160
- kinnipeetud kohustuslik kogumispension 112.80
- kinnipeetud töötuskindlustus 90.24
-koolituskulud 1400 (kasutada saab 1200 eurot, 200 eurot jääb kasutamata, kuna limiit ees)
- kokku mahaarvamised mida saab tuludest maha arvata 3563.04

Maksustatav tulu: 5640 – 3563.04 = 2076.96
Tulumaks sellelt 2076.96 x 20% = 415.39
Tasutud tulumaks aasta jooksul 655.39

Lõplik maksukohustus 655.39 -415.39 = 240

Isik saab 240 eurot tulumaksu tagasi.

Isik A saab oma kasutamata koolituskulud 200 eurot üle kanda abikaasale ja abikaasa saab need oma tuludest maha arvata.

Abikaasa arvestus on selline (Isik B, kes on A-ga abielus):

Aastane brutotulu: 5640
Kinnipeetud tulumaks: 655.39
Kinnipeetud kohustuslik kogumispension 112.80
Kinnipeetus töötuskindlustus: 90.24

Tulumaksu arvutuskäik:

Tulud 5640

Mahaarvamised
- maksuvaba tulu 2160
- kinnipeetud kohustuslik kogumispension 112.80
- kinnipeetud töötuskindlustus 90.24
-koolituskulud 0
-abikaasa kasutamata koolituskulud 200
- kokku mahaarvamised mida saab kasutada 2563.04 (s.h. abikaasa kasutamata koolituskulud 200 eurot)

Maksustatav tulu: 5640 – 2563.04 = 3076.96
Tulumaks sellelt 3076.96 x 20% = 615.39
Tasutud tulumaks aasta jooksul 655.39

Lõplik maksukohustus 655.39 -615.39 = 40

Isik saab 40 eurot tulumaksu tagasi, seda tänu sellele, et abikaasa ei saanud kogu soodustust kasutada.