„ABVL jaoks on rahapesu osa pangandustavast,“ ütles USA aserahandusminister Sigal Mandelker Rahapesuvastase ja finantskuritegude konverentsil. „Osa panga ebaseaduslikust tegevusest moodustavad tehingud ÜRO sanktsioonide all olevate osapooltega, millest mõned on seotud Põhja-Korea ballistiliste rakettide hankimise ja ekspordiga. Lisaks võimaldas ABLV korruptsiooniga tegelevatel poliitikutel kantida miljardeid dollareid varifirmade kontodele. ABLV ei suutnud nende kontode üle kontrolli teostada, mis on seotud Aserbaidžani, Venemaa ja Ukraina isikute suurmahulise ebaseadusliku tegevusega.“

USA võimud nõudsid Läti panga vastu rahapesu tõttu pankadelt meetmete kasutusele võttu. Nende seas nõutakse pankadelt suuremat kontrolli selle Läti panga arvelduste üle, mis võib kaasa tuua USA pankade poolt korrespondentkontode sulgemised ja arveldusteenuste pakkumise lõpetamise.

Läti finants- ja kapitaliturgude komisjon (FKTK) teatas, et ABLV pank jätkab tegevust ning panga juhtkond peab leidma lahenduse, suhtlema ja tegema koostööd USA riigikassa finantskuritegude üksusega.

Pank peab vastama USA ametile 60 päeva jooksul. Pank peab jätkama tegevust ja kommunikeeruma klientidega, jagades neile infot.

FKTK on teadlik dokumendist ja teeb selles osas koostööd Euroopa Keskpangaga, kes teostab antud Läti panga üle otsest järelevalvet.