Tehas on mitu aastat suurtes raskustes olnud. Ossinovski ütles 2016. aasta oktoobris Läti riigitelevisioonile, et loodab tehast päästa, hakates seal tramme tootma. Ettevõtte päästmiseks oli toona koondatud juba 432 töötajat ehk 45 protsenti tööjõust.

Raske olukorra põhjuseks tõi ettevõte Venemaa ja EL suhteid, mistõttu Venemaalt on tulnud oluliselt vähem tellimusi. „Tegelik olukord on väga komplitseeritud ja võib osutuda dramaatiliseks,“ ütles Ossinovski. „Ma loodan väga, et me leiame koos valitsusega olukorrale lahenduse. Me kandsime suurt kaotust Venemaa Raudtee tellimuste kaotamisest.“

Skinest Rail juhatuse liikme Roman Zahharovi sõnul oli DLLRi kõigi aktsiate omandamine osa nii tehase kui ka kontserni arengustrateegiast. „Daugavpilsi veduriremonditehas on Skinest Raili üks võtmeettevõte, mistõttu on meie jaoks ülioluline selle edukas funktsioneerimine. Omades mittetäielikku osalust, oli Skinest Rail ainsaks aktsionäriks, kes ettevõtet kõigi nende aastate jooksul toetas: investeeris tootmisesse ja aitas ettevõttel refinantseerida pangalaenu. Kuna täna oleme jõudnud mitmete mastaapsete ja pikaajaliste projektide rakendamise etappi ning kavatseme jätkata investeeringuid DLRRi edasisse arendamisse, on kõigi ettevõtte aktsiate konsolideerimine ühtedesse kätesse loogiline ja otstarbekaim samm,“ kommenteeris Zahharov.

Ettevõtte päästmiseks on ümber orienteeritud lääne turgudele

Zahharov lisas, et veduriremonditehase tootmismahtude suurendamiseks on Skinest Rail ja DLRRi juhtkond viimaste aastate jooksul viinud läbi ettevõtte järkjärgulise ümberorienteerimise lääne turgudele. „Oleme sõlminud pikaajalisi lepinguid mitme suure Euroopa ettevõttega. Lisaks sellele oleme viimase viie aasta jooksul investeerinud uutesse kaasaegsetesse seadmetesse enam kui 8 mln eurot, tänu millele tõusis tehas uuele tasemele ning on võimeline edukalt konkureerima samalaadsete Euroopa ettevõtetega,“ ütles ta.

Daugavpilsi veduriremonditehase juhatuse liige Gatis Kamarūts täpsustas, et täna kasvab nõudlus DLRRi teenuste järele nii 1435 mm kui ka 1520 mm laiuste rööbaste turgudel. „Seetõttu planeerime lisaks uute turgude arendamisele käibe suurendamist ka meie traditsioonilistel suundadel,“ ütles ta. „Planeeritud tootmismahu saavutamiseks laiendame tarnete geograafiat ja suurendame oma teenuste valikut, muuhulgas alustasime meie tehase jaoks uute veduriseeriate remondi teostamist.“

Kamarūts lisas, et seoses tehase käibe olulise suurenemisega (75% võrra 2017. aastal) ning prognoositava kasvuga käesoleval aastal, jätkab ettevõte uute töökohtade loomist.

Kõigi aktsiate konsolideerimise tulemusena lahkus tehas Nasdaq börsilt, kus selle aktsiad seni noteeritud olid.