Nimelt on küsimus, kas külmal talveperioodil müüakse tarbijale sooja paisunud kütust või juba mahtu kaotanud kütust. Mõlemal juhul ostab tarbija tanklast võrdses koguses kütust, kuid sooja kütuse tankimisel on kütusemüüja lükanud kütuse mahukahanemise ning sellest tuleneva rahalise kulu tarbija kaela. Tuleb märkida, et mõlema kütusemüüja hinnapostil on sooja ja külma kütuse hinnad võrdsed ning tarbija ei teagi, et sooja kütuse korral on ta saanud korralikult petta.

Sõltuvalt kütusemüüjast võib talveperioodil olla kütuse temperatuur ühes tanklaketis +20° C ning samal ajal teises tanklaketis -20° C. Kütuse temperatuur tanklas sõltub peamiselt sellest, milline on kütuse temperatuur terminalis kust kütus tanklasse tarnitakse. Kütuse temperatuurile avaldab loomulikult mõju ka tankla käibe kiirus. Kiire käibega tanklates, kuhu kütust tarnitakse igapäevaselt, müüakse antud kütus praktiliselt sama temperatuuriga koheselt ka tarbijatele.

Suurim petta saamine avaldub juhul kui tankida +20° C temperatuuriga sooja kütust talvel, kus välisõhu temperatuur on -20° C. Nimelt on tarbija kinnisilmi veendunud, et eelviidatud tingimustes 50 liitri bensiini tankimisel on tangitud kütuse koguseks 50 liitrit. Tõepoolest on see nii, kuid siinjuures tuleb arvestada, et tegemist on kütuse liitritega, mis on temperatuuriga +20° C ning on seega oma mahult paisunud. Jättes auto eelviidatud -20 kraadise välisõhu temperatuuri korral ööseks seisma, on bensiini maht kütusepaagis hommikuks vähenenud 2,4 liitri võrra. Tänastes hindades teeb see kaotuseks 3 eurot.

Teine alternatiiv oleks tarbijal olnud külma -20° C temperatuuriga kütuse ehk juba mahtu kaotanud kütuse tankimine. Sellisel juhul oleks tangitud kütuse koguseks olnud samuti 50 liitrit, kuid arvestades, et kütuse ja välisõhu temperatuurid on võrdsed, jääb kütuse maht öö möödumisel muutumatuks ehk selle maht täiendavalt enam ei kahane.

Eeltoodu on puhas füüsika vedelike paisumisest ja kahanemisest vedeliku temperatuuri muutumisel. Rahvusvaheliselt on kokku lepitud, et kütuse koguste mõõtmistulemused teisendatakse terminalis teostatavate mõõtmiste korral temperatuurile +15° C. Samuti tasutakse riiklikud maksud nagu kütuseaktsiis ja varumakse alati ümberarvestatuna +15 kraadise mahu järgi.