“Suhtena riigi sisemajanduse kogutoodangusse on Eesti äriinglite investeeringute maht juba aastaid Euroopa kõrgeimal tasemel. Muljetavaldavaks tuleb aga pidada mullust investeeringute kogumahtu. Näiteks Itaalia äriinglid investeerisid 2016. aastal iduettevõtetesse 14,1 miljonit eurot. Eesti rahvaarv on Itaaliast pea viiskümmend korda väiksem, aga EstBANi ingelinvesteeringute maht moodustab itaallaste tunamullusest tasemest 80 protsenti. See on märkimisväärne tulemus,” rääkis ta.

2017. aastal investeerisid Eesti Äriinglite Võrgustiku liikmed 11,3 miljonit eurot kokku 108 ettevõttesse.
Kõige rohkem tehti 2017. aastal investeeringuid varajases startup faasis (early stage and start-up) olevatesse idufirmadesse – koguni 41% kõikidest tehingutest kogusummas 2,1 miljonit eurot. Statistika põhjal teeb ingelivestor startup faasis olevatesse ettevõtetesse keskmiselt 12 500€ suuruse investeeringu.

EstBANis on 125 liiget – viie tegutsemisaastaga on ingelinvestorite hulk kasvanud viis korda.
EstBAN keskendub liikmete ühiste investeeringute tegemisele ja koostööle rahvusvaheliste äriinglite võrgustikega. EstBAN ühendab 11 riigist pärit investoreid, kes tegid 2017. aastal investeeringuid kokku 17 erineva riigi idufirmadesse.
EstBANi äriinglid on viie tegutsemisaasta jooksul investeerinud kokku üle 36 miljoni euro. Kokku on tehtud üle 700 investeeringu.

EstBANi liikmete 11,3 miljonist eurost said 225 tehingu raames tuge 108 ettevõtet. Eelmisel aastal investeeriti kokku 8,8 miljonit eurot 145 tehinguga 84 ettevõttesse. Eesti äriinglite aktiivsuse kasvu seletab osalt ka piiriüleste tehingute kasv. Varasemal kolmel aastal tehti üle 70 protsendi investeeringutest Eesti iduettevõtetesse, kuid 2017. aastal paigutati Eesti idufirmadesse 59 protsenti investeeringute kogumahust, 26 protsenti investeeriti teiste Euroopa riikide idufirmadesse ning 15 protsenti Euroopast väljapoole. Eesti kõrval olid populaarsemateks investeerimisobjektideks Soome, USA, UK, Saksamaa, Taani, Horvaatia ja Norra idufirmad.

“Rahvusvahelistumise trend jätkub kindlal kursil, sest EstBANi eesmärk on aidata äriinglitel leida parimad idufirmad nii Eestis kui piiri taga. Veebruaris käivitasime koostöös Norra, Soome, Taani ja Põhjamaade äriinglite võrgustikuga Põhjamaade äriinglite programmi,” selgitas Lemberpuu.

Põhjamaade äriinglite programmi (Nordic Angel Program) oodatakse nii iduettevõtteid kui investoreid. Eesmärk on pakkuda investeerimisvõimalusi kõrge perspektiiviga idufirmadesse ja julgustada uusi ingelinvestoreid esimest investeeringut tegema. Kolmekuuline programm sisaldab praktilisi koolitusi ingelinvestoritele, kus käsitletakse juriidilisi nüansse, iduettevõtte väärtuse hindamist jm. Koolituste ja ühishindamiste käigus saab tutvuda kogenud äriinglitega, kes jagavad nii oma õnnestumisi ja ebaõnnestumisi. “Eesmärk on, et kogenud äriinglid investeeriksid koos uute äriinglitega, kes ei oskaks muidu parimat investeerimisobjekti ise välja valida,” ütles Lemberpuu.