1Partner Kinnisvara tegevdirektor Martin Vahter ütles täna, et järjest rohkem korteriühistuid keelustab majas lühiajaliste üürilepingute sõlmimise, sest Airbnb kaudu teenuse pakkumine võib kohati kaasa tuua peod ja probleemid turvalisusega.

“Sellepärast on paljud korteriühistud muutnud oma põhikirja, et lühiajaline üür üldse ära keelata. Põhikirja eiramise eest on võimalik teoorias esitada kahjunõue või isegi algatada korteri sundvõõrandamine. Praktikas on see küll kulukas, 3-5 aastat kestev protsess, mille jooksul võib probleem ka iseenesest juba lahenenud olla,” rääkis Vahter.

Urmas Mardi sõnul pole aga selline keeld võimalik. "Ühistu ei saa põhikirjaga eirata korteriomaniku põhiõigusi ehk korteri vaba kasutust, mille hulka kuulub ka õigus korterit üürida kas lühi- või pikaajaliselt," ütles Mardi.

"Meie poole on pöördunud paljud ühistud sama probleemiga, sest lühiajaliste üürnikega kaasneb sageli ülemeelik meeleolu," ütles ta. "Sellisel juhul on muidugi vastutav korteriomanik, kes peab tagama, et üürnikud end viisakalt üleval peaksid."

Põhikirjaga rentnikke keelata ei saa, kuid Mardi sõnul on ühistul võimalik nõuda korteriomandi võõrandamist seaduse alusel, kui korteriomanik või tema üürnikud rikuvad korduvalt oma kohustusi teise korteriomaniku või korteriühistu suhtes.