Põhjuseid antud kasvu on mitmeid: autotootjate aina laienev mudelivalik, eriti hübriid- ja elektriautode poolel, enamike EL riikides kehtivad soodustused hübriid- ja elektriautodele ning samuti kasvav keskkonnateadlikkus tarbijate hulgas.

"Alternatiivkütused ja erinevad arengud selles vallas on märk sellest, et autotööstus liigub jõudsalt muutuste suunal,“ kommenteerib AMTELi juhatuse liige Keijo Kaasik. „Paljuski tingivad neid muutuseid Euroopas paari aasta pärast kehtima hakkavad oluliselt rangemad heitmete normatiivid. Autotootjad arendavad ja investeerivad selle nimel palju.“

Heites pilgu alternatiivkütuseid kasutavate sõiduautode müügile segmentide kaupa, siis näeme, et valdava osa kasvunumbrist andis hübriidautode müük. EL riikides müüdi eelmisel aastal kokku 431 504 hübriidautot (elekter) ehk koguni 54,8% rohkem kui 2016. aastal. Hübriidautode müük kasvas jõudsalt ka Eestis – kokku 1188 ehk 55,3% rohkem kui aasta varem. Lisaks müüdi mullu Eestis ka 330 uut hübriidi, millel CNG gaasiseade.

Tublisti kasvas EL riikides ka elektriautode müük, milliseid läks kaubaks ligi 100 tuhat ehk 53,7% enam kui aasta varem. Aga kui liita siia ka olemasolevad andmed kahest EFTA riigist, Norrast ja Šveitsist, siis oli saame müüginumbriteks enam kui 135 tuhat. Kogu sõiduautode müügist 2017. aastal oli pistikhübriidide- ja elektriautode osakaal ligi 1,5%.

2016. aastal toimunud kerge languse järel kasvas 2017. aastal veidi ka gaasiautode müük, aga seda peamiselt tänu paarile riigile ja põhiliselt LPG autode arvel. Uusi CNG autosid müüdi möödunud aastal Euroopa Liidus ligi 47 tuhat ehk 21% vähem kui aasta varem. CNG autode osakaal kogu autode müügist oli 2017. aastal ca 0,3%.

„Eri autotootjate strateegiad uue tehnoloogia ja elektri jõul liikuvate sõidukite poole liikumisel on erinevad,“ jätkab Keijo Kaasik. „Regiooniti on täna populaarseimad eri tüüpi hübriidid – peamiselt elektri ja CNG hübriidid. Nende levikut Euroopa riikides suunavad maksusüsteemid ja tootjate müügi- ja tootmisstrateegiad. Kuni elektriautode lõpliku võidukäiguni näeme kõigi eelduste kohaselt nende trendide pidevat süvenemist. Rõõm on tõdeda, et Eesti turg on uute tehnoloogiate osas võrdlemisi kiiresti adapteeruv ning eesrindlik. Soodsate asjaolude valguses tehakse Eesti mõistes märkimisväärseid autopargi otsuseid kiiresti. Seeläbi saavutatakse ka märkimisväärset majanduslikku kokkuhoidu olukorras, kus kulusurve kummitab ettevõtjaid väga mitmest küljest."