Pangas hoiustatud rahast oli värskeima ehk septembri lõpu seisuga 43,1 protsenti Venemaa residentide, 21,2 protsenti Ukraina, 6,3 protsenti Usbekistani, 6,1 protsenti Läti, 4,4 protsenti Valgevene ja 19 protsenti teistest maadest nagu Aserbaidžan ja Moldova pärit raha.

Euroopa pangandusjärelevalve teostajad sulgevad Läti panga, mida USA rahandusministeerium süüdistas Põhja-Koreaga seotud rahapesus. Moratooriumi järel leidis Euroopa Keskpank, et ABLV pank on hävinev või tõenäoliselt hävinev.

Kuigi ABLV pank olevat nelja päevaga teinud rahaks enam kui 1,36 miljardit eurot, puudus pangal Euroopa Keskpanga hinnangul adekvaatne likviidsus ning pank anti Euroopa pangamatja ehk Single Resolution Board (SRB) likvideerida. SRB leidis, et pank ei ole finantsstabiilsuse seisukohast oluline ning selle päästmine pole avalikkuse huvides. Seega on ABLV pank neljas Euroopa keskpangalt surmaotsuse saanud pank. ABLV pank teatas, et ei nõustu rahapesusüüdistustega. Panga sulgemine olevat poliitiline otsus.

„Tõenäoliselt ei suuda pank oma kohustusi tähtaegselt täita,“ teatas laupäeval Euroopa Keskpank. „Pangal ei ole piisavalt raha, et seista vastu hoiuste väljavoolule enne kui Läti hoiuste tagatise fond hakkab hoiuseid hüvitama.“

ABLV pole nõus, et neil pole piisavalt likviidsust, kuna likviidsete vahenditega olevat kaetud 86 protsenti arvelduskontode jäägist.

„Pangal on absoluutselt piisavalt vahendeid maksete teostamiseks ja kõigi kliendikohustuste täitmiseks,'“ teatas ABLV pank pressiteates. „Poliitilise otsuse tõttu võeti pangalt võimalus seda teha.“

Läti keskpank teatas reede hilisõhtul, et nad kolmekordistasid pangale antud erakordset likviidsusabi.

Alates USA rahandusministeeriumi teatest tõmmati ABLV pangast vähem kui nädalaga välja 600 miljonit eurot ehk ligi viiendik panga septembri lõpu seisuga kohustustest.

ABLV likvideeritakse vastavalt Läti ja Luksemburgi seadustele, kusjuures kuni 100 000 eurosed hoiused kompenseeritakse. Selleks käivad ettevalmistused.

Esialgsetel hinnangul võib hoiuste kompenseerimiseks tarvis minna umbes 470 miljonit eurot.

„Maksumaksjad ei pea muretsema, kuna pank teeb väljamaksed oma vahenditest,“ ütles Läti finantsinspektsiooni juht Peters Putnins ajakirjanikele. Tema sõnul ei rikkunud pank moratooriumi tingimusi kui pank lunastas kaks lõppenud võlakirjaemissiooni ning sealt laekunud raha jäi panka kliendikontodele kinni.

Septembri lõpu seisuga oli panga bilansimaht 3,63 miljardit eurot, millega pank oli Läti suuruselt kolmas pank.

Reitinguagentuur S&P teatas, et ABLV juhtum võib mõjutada negatiivselt veel mõnda Läti panka, kes on keskendunud mitteresidentide teenindamisele. Kõigis Läti pankades olevate mitteresidentide garanteeritud hoiuste maht, sealhulgas ABLVs olevad, ulatub 2,2 miljardi euroni ehk 7,5 protsendini Läti majanduse kogutoodangust.