Ajal kui Euroopa Keskpank seedib Läti pangandussüsteemi probleeme ja hiljutist Läti keskpanga juhi vahistamist, loodavad mõned ametnikud, et Bulgaarial tekib võimalus astuda samm euro kasutusele võtu suunas.

Kuigi Bulgaaria täidab üldiselt eurole üleminukuks vajalikud Maastrichti kriteeriumid, nähakse Bulgaaria pankades nõrkuse allikat, kirjutas Bloomberg tuginedes anonüümsele allikale.

Euroopa Liidu vaeseim riik on praegu liidu eesistuja ning soovib esitada hiljemalt juunis avalduse liitumaks valuutavahetusmehhanismiga ERM-2, mis on eurole ülemineku eeldus.

Euroopa Keskpangal on euroala laienemises pigem nõuandev roll. Lõpuks langetavad sellekohase otsuse EL maade valitsused.

„Kindlasti on Bulgaaria pangandussektoris teha rohkem kodutööd kui mõned teises Ida-Euroopa riigis,“ ütles Londonis tegutseva ADA Economicsi ökonomist Raffaella Tenconi. „Minu kogemuse kohaselt, juhul kui üks riik täidab liitumiskriteeriumid, ei lükata taotlust tagasi.“

Lätis toimunu meenutab Bulgaaria 2014. aasta panganduskriisi. Too kriis hävitas Bulgaaria suuruselt neljanda panga Corporate Commercial Banki. Seejärel lasti lahti kaks keskpanga asejuhti viletsa järelevalve eest ning keskpanga juht Ivan Iskrov astus peadselt tagasi enne ametiaja lõppu 2015. aastal.

Bulgaaria keskpank teatas, et ei maksa otsida seoseid Läti sündmuste ja Bulgaaria ERM-2 taotluse vahel.

Bulgaaria kriisi järel tugevdas selle maa keskpank järelevalvet pankade üle. 2016. aastal tehti stressitest, mis näitas, et 22 panga seas oli olukord hea, kuid Euroopa Komisjon teatas, et seal oli ka küllalt nõrkust. Kaks kodumaist panka, sealhulgas suuruselt kolmas pank First Investment Bank, vajasid kapitalipuhvrite täiendamist.

Nii Euroopa Komisjon kui IMF on mures Bulgaaria pankade halbade laenude pärast. Bulgaarias moodustasid halvad laenud kolmanda kvartali lõpu seisuga 10,2 protsenti pankade laenuportfellist. Selle poolest oli riik Euroopa Liidus Kreeka, Küprose ja Portugali järel neljandal kohal.

Läinud aastal jõudis Bulgaaria riigieelarve ülejääki. Riigivõlg moodustas vaid veerandi majanduse kogutoodangust. Bulgaaria ERM-2 on juba toetust avaldanud Europa Komisjoni president Jean-Claude Juncker, Saksamaa liidukantsler Angela Merkel ja Prantsusmaa president Emanuel Macron.

Bulgaaria sidus juba 20 aastat tagasi valuuta euroga läbi valuutakomitee süsteemi.

Euroopa Keskpank kommenteerib Bulgaaria valmidust mais avaldatavas analüüsis. Läti on hea näide, kuidas pärast euro kasutusele võttu on puudujääke raske kõrvaldada. Läti keskpangal pole volitusi rahapesuga võitlemisel ega pankade üle järelevalve teostamisel, ütles Euroopa Keskpanga järelevalve juht Daniele Nouy.

„Seekord ei ole Euroopa Keskpangal lihtne karm olla,“ ütles Raiffeisen Bank Internationali analüütik Gunter Deuber Bulgaaria kohta. „Euroopa Komisjon on selgelt toetav ja Euroopa Keskpank on väheoptimistlik. Eks ta ole natuke oligarhide majandus, kuid seda on raske mõõta.“