Euroopa Keskpank andis ABLV panga Euroopa pangamatja SRB likvideerida. See plaan ei meeldi panga suuromanikele, kes otsustasid panga ise likvideerida.

Panga suuromanikud Ernests Bernis ja Olegs Fins, kellest kummalegi kuulub 43,5 protsenti panga aktsiatest, usuvad, et nende poolt panga likvideerimine on parim kaitse panga varadele ja klientidele.

„Arvestades Lätis varem toimunud maksejõuetusi ja likvideerimisi, usume, et see on parim otsus,“ teatas panga nõukogu esimees Bernis. „See oli väga raske otsus, kuid antud oludes ilmselt kõige sobivam.“

Enamus panga hoiustest on mitteresidentide omad, valdavalt Venemaa ja Ukraina klientide omad. Et hoiustatud summad on suured, on kogu hoiustest suhteliselt väike osa tagatud vastavalt Läti hoiuste tagamise tingimustele.