Eesti Energia juhatuse tasu suuruse otsustab nõukogu, kusjuures aastatasu sisse loetakse ka täiendavat tasu ehk preemiaid. Täiendava tasu määramine peab olema põhjendatud ja arvestama kontserni eesmärkide täitmist, loodud lisandväärtust ja turupositsiooni.

Eelmisel aastal tõusis juhatuse esimehe Hando Sutteri töötasu 38 300 euro võrra. Finantsdirektor Andri Avila ning juhatuse liikmete Raine Pajo ja Margus Valsi aastane tasu kerkis 24 300 eurot. Ainsana sai eelmise aastal võrreldes 2016. aastaga väiksemat tasu Andres Vainola, kelle juhatuse liikme leping lõppes 1.detsembril 2017 ja seega aastane tasu vähenes 3444 euro võrra. Andres Sutt alustas Eesti Energias tööd 1. detsembrist 2017 ning teenis kuu eest 9000 eurot.

Mullusel majandusaastal toimus 53 juhatuse koosolekut, neist 2 elektrooniliselt.

Eelmisel aastal tegi nimetamiskomitee ettepaneku, mille alusel määrati Eesti Energia nõukogu esimehe tasuks 2000 eurot kuus ja nõukogu liikme tasuks 1000 eurot kuus. Samuti toimusid nõukogu koosseisus muudatused. 26. jaanuaril määrati nõukogu liimeks rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhataja Kaie Karniol. 28. veebruarist kutsuti tagasi Meelis Virkebau.

11. mail tehtud nimetamiskomitee otsusega määrati nõukogu liikmeteks Väino Kaldoja, Kaie Karnioli, Einari Kiseli, Andres Liinati, Ivo Palu, Ants Paulsi ja Danel Tuusise. Seega kutsuti tagasi Veiko Tali ja Rannar Vassiljev.

Eesti Energia müügitulu oli 2017. aastal 754 miljonit eurot, kasvades aastavõrdluses 2%. Kulumieelseks ärikasumiks kujunes 264 miljonit ehk 20% vähem kui 2016. aastal, puhaskasumit teeniti aga 101 miljonit, mida on aastatagusest 40% vähem. Põhiliselt on 2017. aasta väiksemad tulud seotud Auvere elektrijaamaga seotud leppetrahvide vähenemisest, teatas ettevõte. Eesti Energia on teinud omanikule ettepaneku maksta 2017. aasta eest dividendi 15,8 miljonit eurot, millele lisandub tulumaks summas ligi 4 miljonit eurot.