Kuni 100 000 eurosed hoiused inimese kohta on võimalik üle kanda mistahes Lätis tegutsevasse panka.

Läti hoiuste tagamise fondi raha ei lähe tarvis, et maksta välja 480 miljonit euro ulatuses hoiuseid, mis lähevad Läti hoiusekaitse tingimuste alla. Pangal jätkub selleks omal vahendeid.

Hoiuste väljamaksmiseks on FKTK sõlminud lepingu ühe Lätis tegutseva kommertspangaga, kelle nime veel ei avalikustata.